Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos posėdžių paieška

Posėdžio pavadinimas: 9-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 39-ASIS POSĖDIS
Data: 2022-05-31
Pirmininkas: Šarūnas Vaitkus
Numeris: 39
Būsena: Baigtas

Transliacija

Nariai

Vardas, Pavardė
Ar dalyvavo?
Nedalyvavimo priežastis
Vardas, Pavardė: Andrius Bajoras
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Arvydas Dočkus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Bronius Vaitkus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Dainius Želvys
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Darius Kubilius
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Domininkas Jurevičius
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Elena Kuznecova
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Eugenijus Simutis
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Gediminas Gečas
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Ilona Pociuvienė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Julius Tomas Žulkus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Paulius Rojus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Renata Štombergienė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Rimantas Antanas Mikalkėnas
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Šarūnas Vaitkus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Saulius Simė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Sondra Kulikauskienė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Svetlana Tučkė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Vladas Žulkus
Ar dalyvavo?: Taip

Patvirtinti klausimai

Pavadinimas: Dėl Palangos turizmo informacijos centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo. Pranešėjai: Rasa Kmitienė Pavadinimas: Dėl UAB „Palangos vandenys“ 2022-2024 metų veiklos ir plėtros plano. Pranešėjai: Virgilijus Beržanskis Pavadinimas: Dėl Tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T2-8 „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-30 „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjai: Aušra Kedienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T2-16 „Dėl Palangos miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjai: Reda Kairienė Pavadinimas: Dėl asmenų, 2022 m. vasario 24 d. ar vėliau pasitraukusių (perkeltų) iš Ukrainos dėl Rusijos karinės agresijos, apgyvendinimo. Pranešėjai: Reda Kairienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T2-246 „Dėl Palangos miesto savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos viešojo konkurso būdu ir be konkurso organizavimo tvarkos ir nuompinigių dydžio skaičiavimo tvarkos aprašų patvirtinimo” pakeitimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai. Pranešėjai: Robertas Trautmanas Pavadinimas: Dėl Tarybos 2017 m. lapkričio 2 d. sprendimo Nr. T2-229 „Dėl Palangos kultūros ir jaunimo centro teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjai: Robertas Trautmanas Pavadinimas: Dėl reprezentacinio Palangos miesto renginio statuso suteikimo ir jo dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjai: Robertas Trautmanas Pavadinimas: Dėl pavadinimo gatvei suteikimo ir gatvių geografinių charakteristikų patvirtinimo. Pranešėjai: Žydrūnas Žvirblis Pavadinimas: Dėl Tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-37 „Dėl Palangos miesto savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo. Pranešėjai: Žydrūnas Žvirblis Pavadinimas: Dėl Tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T2-5 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Palangos miesto viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra“ pakeitimo. Pranešėjai: Aušra Dangėlaitienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T2-233 „Dėl BĮ Palangos miesto rinkliavų centro teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo. Pranešėjai: Aušra Dangėlaitienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-48 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Palangos miesto savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nustatymo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjai: Aušra Dangėlaitienė Pavadinimas: Dėl Prekybos Palangos miesto savivaldybės valdomos įmonės administruojamose turgavietėse taisyklių patvirtinimo. Pranešėjai: Aušra Dangėlaitienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2020 m. birželio 11 d. sprendimo Nr. T2-131 „Dėl Palangos miesto tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjai: Danutė Mikienė Pavadinimas: Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su Palangos miesto savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2022–2024 metų gyventojų mokymo plaukti programos patvirtinimo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2021 m. balandžio 1 d. sprendimo Nr. T2-77 „Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Palangos miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose“ pakeitimo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl įgaliojimo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2017 m. lapkričio 2 d. sprendimo Nr. T2-233 „Dėl Palangos sporto centro teikiamų paslaugų įkainių nustatymo ir sporto bazių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjai: Laima Valužienė