Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos posėdžių paieška

Posėdžio pavadinimas: 9-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 38-ASIS POSĖDIS
Data: 2022-04-28
Pirmininkas: Šarūnas Vaitkus
Numeris: 38
Būsena: Baigtas

Transliacija

Nariai

Vardas, Pavardė
Ar dalyvavo?
Nedalyvavimo priežastis
Vardas, Pavardė: Andrius Bajoras
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Bronius Vaitkus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Dainius Želvys
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Darius Kubilius
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Domininkas Jurevičius
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Elena Kuznecova
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Gediminas Gečas
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Ilona Pociuvienė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Julius Tomas Žulkus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Justas Žulkus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Paulius Rojus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Rimantas Antanas Mikalkėnas
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Šarūnas Vaitkus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Saulius Simė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Svetlana Grigorian
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Vladas Žulkus
Ar dalyvavo?: Taip

Patvirtinti klausimai

Pavadinimas: Dėl antkapinio paminklo Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos kariams. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl pritarimo UAB „Palangos vandenys“ 2021 metų veiklos ataskaitai. Pranešėjai: Virgilijus Beržanskis Pavadinimas: Dėl pritarimo BĮ „Palangos investicijų valdymas“ 2021 metų veiklos ataskaitai. Pranešėjai: Egidijus Palevičius Pavadinimas: Dėl pritarimo Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitai. Pranešėjai: Kristina Vaitilavičė Pavadinimas: Dėl pritarimo VšĮ „Palangos orkestras“ 2021 metų veiklos ataskaitai Pranešėjai: Stasys Viršilas Pavadinimas: Dėl pritarimo BĮ Palangos turizmo informacijos centro 2021 metų veiklos ataskaitai. Pranešėjai: Rasa Kmitienė Pavadinimas: Dėl pritarimo VšĮ Antano Mončio namų-muziejaus 2021 metų veiklos ataskaitai. Pranešėjai: Loreta Birutė Turauskaitė Pavadinimas: Dėl pritarimo UAB „Palangos šilumos tinklai“ 2021 metų veiklos ataskaitai. Pranešėjai: Giedrė Juršėnė Pavadinimas: Dėl pritarimo UAB „Palangos komunalinis ūkis“ 2021 metų veiklos ataskaitai. Pranešėjai: Gediminas Valinevičius Pavadinimas: Dėl pritarimo SĮ Šventosios jūrų uosto direkcijos 2021 metų veiklos ataskaitai. Pranešėjai: Arūnas Pranckevičius Pavadinimas: Dėl pritarimo UAB „Palangos Klevas“ 2021 metų veiklos ataskaitai. Pranešėjai: Andrejus Byčkovas Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos, mero ir administracijos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitų Pranešėjai: Akvilė Kilijonienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-134 „Dėl Palangos miesto botanikos parko teikiamų atlygintinų paslaugų tarifų ir realizuojamos produkcijos kainų nustatymo“ pakeitimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl sutikimo priimti trumpalaikį materialųjį turtą Palangos miesto savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Palangos miesto ikimokyklinėms įstaigoms Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl sutikimo priimti trumpalaikį materialųjį turtą Palangos miesto savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Palangos miesto ikimokyklinėms įstaigoms. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl nekilnojamojo turto Topolių g. 3A, Palangoje, perdavimo UAB „Palangos klevas“ valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 10 d. sprendimo Nr. T2-159 „Dėl Želdynų ir želdinių apsaugos ir tvarkymo taisyklių“ pakeitimo. Pranešėjai: Reda Kairienė Pavadinimas: Dėl didžiausio leistino darbuotojų pareigybių skaičiaus BĮ „Palangos investicijų valdymas“ patvirtinimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl Tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-30 „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjai: Aušra Kedienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos Pranešėjai: Irma Babičaitė-Kučinskienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T2-279 „Dėl Neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjai: Irena Šatkauskienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T2-88 „Dėl Prekybos ar paslaugų teikimo Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose“ pakeitimo. Pranešėjai: Aušra Dangėlaitienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T2-162 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti“ pakeitimo. Pranešėjai: Aušra Dangėlaitienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2017 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T2-148 „Dėl Tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T2-162 pakeitimo“ pakeitimo. Pranešėjai: Aušra Dangėlaitienė Pavadinimas: Dėl Etikos komisijos pirmininko paskyrimo. Pranešėjai: Petras Kaminskas Pavadinimas: Dėl Etikos komisijos pirmininko pavaduotojo paskyrimo. Pranešėjai: Petras Kaminskas Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų grupės metinės veiklos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjai: Raimondas Andziulis Pavadinimas: Dėl Tarybos 2016 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-302 „Dėl Triukšmo prevencijos Palangos miesto savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjai: Danutė Mikienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T2-71 „Dėl Palangos kurorto muziejaus atlygintinų paslaugų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjai: Robertas Trautmanas Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2022 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo. Pranešėjai: Renata Jucienė (Budrytė)