Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos posėdžių paieška

Posėdžio pavadinimas: 9-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 37-ASIS POSĖDIS
Data: 2022-04-07
Pirmininkas: Šarūnas Vaitkus
Numeris: 37
Būsena: Baigtas

Transliacija

Nariai

Vardas, Pavardė
Ar dalyvavo?
Nedalyvavimo priežastis
Vardas, Pavardė: Andrius Bajoras
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Arvydas Dočkus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Bronius Vaitkus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Dainius Želvys
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Darius Kubilius
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Domininkas Jurevičius
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Elena Kuznecova
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Eugenijus Simutis
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Gediminas Gečas
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Ilona Pociuvienė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Julius Tomas Žulkus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Paulius Rojus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Rimantas Antanas Mikalkėnas
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Šarūnas Vaitkus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Saulius Simė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Sondra Kulikauskienė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Svetlana Tučkė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Vaidas Šimaitis
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Vladas Žulkus
Ar dalyvavo?: Taip

Patvirtinti klausimai

Pavadinimas: Dėl pritarimo Palangos miesto botanikos parko 2021 metų veiklos ataskaitai. Pranešėjai: Valdas Pakusas Pavadinimas: Dėl pritarimo BĮ Palangos miesto rinkliavų centro 2021 metų veiklos ataskaitai. Pranešėjai: Inga-Bočkutė-Latožė Pavadinimas: Dėl Palangos senosios gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitos. Pranešėjai: Leonas Šidlauskas Pavadinimas: Dėl pritarimo Palangos miesto globos namų 2021 metų veiklos ataskaitai. Pranešėjai: Irena Biriukaitė Pavadinimas: Dėl pritarimo Palangos miesto socialinių paslaugų centro 2021 metų veiklos ataskaitai. Pranešėjai: Daiva Dekontaitė Pavadinimas: Dėl pritarimo VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centro 2021 metų veiklos ataskaitai, finansinių ataskaitų rinkiniui, veiklos užduočių įvykdymui ir 2022 metų veiklos rodiklių nustatymo. Pranešėjai: Jūratė Mikutienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektų, kuriuos 2022-2024 metais numatoma finansuoti kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis, sąrašo patvirtinimo. Pranešėjai: Violeta Staskonienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-10 „Dėl Palangos miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo“ pakeitimo. Pranešėjai: Irma Babičaitė-Kučinskienė Pavadinimas: Dėl tiesioginio vadovo motyvuoto siūlymo įgyvendinimo valstybės tarnautojo kasmetinio tarnybinės veiklos vertinimo metu. Pranešėjai: Raimondas Andziulis Pavadinimas: Dėl leidimo pakeisti koncesijos sutartį. Pranešėjai: Narine Danijelianc Pavadinimas: Dėl Tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T2-8 „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos suteikimo UAB „Sveikatos uostas“. Pranešėjai: Aušra Kedienė Pavadinimas: Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos suteikimo. Pranešėjai: Aušra Kedienė Pavadinimas: Dėl ilgalaikės paskolos 2022 metais paėmimo. Pranešėjai: Aušra Kedienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-30 „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjai: Aušra Kedienė Pavadinimas: Dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl bendradarbiavimo sutarties. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl leidimų naudotis Palangos miesto savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) išdavimo ir mokesčio už naudojimąsi vietinės reikšmės viešaisiais keliais tokiomis transporto priemonėmis mokėjimo, administravimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjai: Aušra Dangėlaitienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2011 m. spalio 6 d. sprendimo Nr. T2-165 „Dėl Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjai: Aušra Dangėlaitienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2015 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T2-348 „Dėl Prekybos viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjai: Aušra Dangėlaitienė Pavadinimas: Dėl VšĮ Antano Mončio namų-muziejaus neeilinio visuotinio dalininkų susirinkimo. Pranešėjai: Robertas Trautmanas Pavadinimas: Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties pakeitimui. Pranešėjai: Robertas Trautmanas Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų, neformalių jaunimo grupių projektų finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis paraiškų teikimo ir atrankos konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjai: Laura Janušienė Pavadinimas: Dėl paveikslų perdavimo Palangos kurorto muziejui valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl nekilnojamojo ir kito materialiojo turto, esančio Vytauto g. 11, Palangoje, perdavimo BĮ „Palangos investicijų valdymas“ valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl Tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-217 „Dėl BĮ „Palangos investicijų valdymas“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl sutikimo priimti ilgalaikį materialųjį turtą Palangos miesto savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Palangos miesto mokykloms. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Palangos miesto socialinių paslaugų centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl Palangos miesto šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimo patvirtinimo. Pranešėjai: Vytautas Indreika Pavadinimas: Dėl pavadinimo gatvei suteikimo ir jos geografinės charakteristikos patvirtinimo. Pranešėjai: Žydrūnas Žvirblis Pavadinimas: Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Palangos miesto savivaldybės nuosavybėn. Pranešėjai: Žydrūnas Žvirblis