Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos posėdžių paieška

Posėdžio pavadinimas: 9-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 36-ASIS POSĖDIS
Data: 2022-03-24
Pirmininkas: Rimantas Antanas Mikalkėnas
Numeris: 36
Būsena: Baigtas

Transliacija

Nariai

Vardas, Pavardė
Ar dalyvavo?
Nedalyvavimo priežastis
Vardas, Pavardė: Arvydas Dočkus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Bronius Vaitkus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Dainius Želvys
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Darius Kubilius
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Domininkas Jurevičius
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Elena Kuznecova
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Eugenijus Simutis
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Gediminas Gečas
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Ilona Pociuvienė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Julius Tomas Žulkus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Justas Žulkus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Paulius Rojus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Rimantas Antanas Mikalkėnas
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Sondra Kulikauskienė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Svetlana Grigorian
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Vaidas Šimaitis
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Vladas Žulkus
Ar dalyvavo?: Taip

Patvirtinti klausimai

Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-12 „Dėl Palangos miesto savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo normų patvirtinimo“ 1.1 punkto pakeitimo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-12 „Dėl Palangos miesto savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo normų patvirtinimo“ 1.3 punkto pakeitimo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T2-180 „Dėl Vaikų priėmimo į Palangos miesto savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančias mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2021 m. balandžio 1 d. sprendimo Nr. T2-77 „Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Palangos miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose“ pakeitimo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T2-146 „Dėl Palangos miesto savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl išlyginamųjų klasių ir išlyginamųjų mobiliųjų grupių komplektavimo bendrojo ugdymo mokyklose 2021–2022 mokslo metais. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl klasių ir mokinių skaičiaus Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2022–2023 mokslo metams nustatymo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Palangos sporto centro darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo normų ir didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2017 m. lapkričio 2 d. sprendimo Nr. T2-228 „Dėl Palangiškio kortelės išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ papildymo. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl Darnaus judrumo Palangos mieste plano koregavimo. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl pritarimo teikti vietos projektą pagal žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategijos „Šventosios žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ priemonę „Žvejybos verslo gyvybingumo didinimas, kuriant palankią žvejybos verslui aplinką“. Pranešėjai: Inga Juozapaitienė Pavadinimas: Dėl didžiausio leistino darbuotojų pareigybių skaičiaus Palangos kultūros ir jaunimo centre patvirtinimo. Pranešėjai: Robertas Trautmanas Pavadinimas: Dėl Palangos kurorto muziejaus ir Palangos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos nemokamų teikiamų paslaugų karo pabėgėliams iš Ukrainos sąrašo patvirtinimo. Pranešėjai: Robertas Trautmanas