Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos posėdžių paieška

Posėdžio pavadinimas: 9-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 33-ASIS POSĖDIS
Data: 2022-02-03
Pirmininkas: Šarūnas Vaitkus
Numeris: 33
Būsena: Baigtas

Transliacija

Nariai

Vardas, Pavardė
Ar dalyvavo?
Nedalyvavimo priežastis
Vardas, Pavardė: Andrius Bajoras
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Arvydas Dočkus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Bronius Vaitkus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Dainius Želvys
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Darius Kubilius
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Domininkas Jurevičius
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Elena Kuznecova
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Eugenijus Simutis
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Gediminas Gečas
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Justas Žulkus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Paulius Rojus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Renata Štombergienė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Rimantas Antanas Mikalkėnas
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Šarūnas Vaitkus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Saulius Simė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Sondra Kulikauskienė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Svetlana Grigorian
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Vaidas Šimaitis
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Vladas Žulkus
Ar dalyvavo?: Taip

Patvirtinti klausimai

Pavadinimas: Dėl pritarimo Palangos kultūros ir jaunimo centro 2021 metų veiklos ataskaitai. Pranešėjai: Vita Petrauskienė Pavadinimas: Dėl pritarimo Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2021 metų veiklos ataskaitai. Pranešėjai: Milda Gedvilienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2022 metų veiklos programos tvirtinimo. Pranešėjai: Elena Kuznecova Pavadinimas: Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos suteikimo. Pranešėjai: Aušra Kedienė Pavadinimas: Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos suteikimo. Pranešėjai: Aušra Kedienė Pavadinimas: Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos suteikimo UAB „Sveikatos uostas“. Pranešėjai: Aušra Kedienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-209 „Dėl Palangos miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo ir atleidimo nuo jos mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjai: Aušra Kedienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2022–2024 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl pritarimo dalyvauti projekto „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (II)“ veikloje „Kelio ženklų projektavimas ir įrengimas saugomose teritorijose prie vietinės reikšmės kelių“. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl sutikimo priimti valstybės materialųjį turtą Palangos miesto savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Palangos miesto savivaldybės viešajai bibliotekai. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl sutikimo priimti valstybės ilgalaikį materialųjį turtą Palangos miesto savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Palangos miesto savivaldybės viešajai bibliotekai. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl Savivaldybės būsto nuomos sąlygų pakeitimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2022 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjai: Reda Kairienė Pavadinimas: Dėl pritarimo partnerystės sutarčiai. Pranešėjai: Reda Kairienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2008 m. liepos 10 d. sprendimo Nr. T2-159 „Dėl Želdynų ir želdinių apsaugos ir tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjai: Reda Kairienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-164 „Dėl Palangos miesto savivaldybės mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2021 m. balandžio 1 d. sprendimo Nr. T2-76 „Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis remiamų sporto projektų ir aukšto meistriškumo sporto programų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-14 „Dėl Palangos miesto etninės kultūros plėtros 2020–2023 m. programos patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjai: Robertas Trautmanas Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės kultūros bei meno projektų paraiškų teikimo ir atrankos konkurso aprašo patvirtinimo. Pranešėjai: Robertas Trautmanas Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos ir biudžetinių kultūros įstaigų 2022 m. renginių sąrašų patvirtinimo. Pranešėjai: Robertas Trautmanas Pavadinimas: Dėl skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo. Pranešėjai: Irma Babičaitė-Kučinskienė Pavadinimas: Dėl sutikimo priimti dovanojamo žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0033:339, Palangoje, dalį. Pranešėjai: Vytautas Indreika Pavadinimas: Dėl sutikimo priimti dovanojamo žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0033:365, Palangoje, dalį. Pranešėjai: Vytautas Indreika Pavadinimas: Dėl Palangos miesto bendrojo plano koregavimo K4 rajone koncepcijos patvirtinimo. Pranešėjai: Vytautas Indreika Pavadinimas: Dėl Laikinų statinių ir prekybos įrenginių vietų išdėstymo Palangos mieste specialiojo plano keitimo rengimo pradžios ir planavimo tikslų. Pranešėjai: Vytautas Indreika