Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos posėdžių paieška

Posėdžio pavadinimas: 9-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 32-ASIS POSĖDIS
Data: 2021-12-22
Pirmininkas: Šarūnas Vaitkus
Numeris: 32
Būsena: Baigtas

Transliacija

Nariai

Vardas, Pavardė
Ar dalyvavo?
Nedalyvavimo priežastis
Vardas, Pavardė: Andrius Bajoras
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Arvydas Dočkus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Bronius Vaitkus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Dainius Želvys
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Darius Kubilius
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Domininkas Jurevičius
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Elena Kuznecova
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Eugenijus Simutis
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Gediminas Gečas
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Ilona Pociuvienė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Julius Tomas Žulkus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Justas Žulkus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Paulius Rojus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Renata Štombergienė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Rimantas Antanas Mikalkėnas
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Šarūnas Vaitkus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Saulius Simė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Vaidas Šimaitis
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Vladas Žulkus
Ar dalyvavo?: Taip

Patvirtinti klausimai

Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 17 d. sprendimo Nr. T2-211 „Dėl Komisijos fizinių ir juridinių asmenų mokesčių lengvatų prašymams nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti sudarymo“ pakeitimo. Pranešėjai: Aušra Kedienė Pavadinimas: Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos suteikimo. Pranešėjai: Aušra Kedienė Pavadinimas: Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos suteikimo UAB „Palangos šilumos tinklai“. Pranešėjai: Aušra Kedienė Pavadinimas: Dėl žemės mokesčio lengvatos suteikimo. Pranešėjai: Aušra Kedienė Pavadinimas: Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos suteikimo. Pranešėjai: Aušra Kedienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-33 „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjai: Aušra Kedienė Pavadinimas: Dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos, skirtos savivaldybės infrastruktūros projektavimui, statybai ir (ar) įrengimui finansuoti, tarifų patvirtinimo. Pranešėjai: Aušra Kedienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo ir atleidimo nuo jos mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjai: Aušra Kedienė Pavadinimas: Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą mokestinių nepriemokų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo iš apskaitos. Pranešėjai: Aušra Dangėlaitienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2011 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. T2-152 „Dėl Palangos miesto teritorijos tvarkymo ir priežiūros paslaugų, teikiamų UAB „Palangos komunalinis ūkis“, įkainių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl sutikimo priimti ilgalaikį ir trumpalaikį turtą Palangos miesto savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Palangos švietimo pagalbos tarnybai. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl sutikimo priimti ilgalaikį materialųjį turtą Palangos miesto savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Palangos miesto mokykloms. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl UAB „Palangos vandenys“ patikėjimo teise valdomų lietaus nuotekų tinklų rekonstrukcijos darbų vertės perdavimo ir jų balansinės vertės didinimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise UAB „Palangos vandenys“. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės paplūdimių įteisinimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T2-74 „Dėl Palangos miesto savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl Saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo/ sprendimų priėmimo ir prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjai: Reda Kairienė Pavadinimas: Dėl 2022–2024 metų reprezentacinių Palangos miesto renginių sąrašo patvirtinimo. Pranešėjai: Jūratė Mitkevičiūtė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T2-295 „Dėl Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro steigimo“ pakeitimo. Pranešėjai: Irma Babičaitė-Kučinskienė Pavadinimas: Dėl Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjai: Irma Babičaitė-Kučinskienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2013 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T2-93 „Dėl Socialinių paslaugų poreikio asmeniui (šeimai) nustatymo, socialinių paslaugų skyrimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjai: Irena Šatkauskienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-393 „Dėl Palangos miesto socialinių paslaugų centro didžiausio leistino darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo. Pranešėjai: Irena Šatkauskienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-96 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo Palangos miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjai: Irena Šatkauskienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės mokinių pavėžėjimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjai: Laima Valužienė