Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos posėdžių paieška

Posėdžio pavadinimas: 9-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 31-ASIS POSĖDIS
Data: 2021-11-11
Pirmininkas: Šarūnas Vaitkus
Numeris: 31
Būsena: Baigtas

Transliacija

Nariai

Vardas, Pavardė
Ar dalyvavo?
Nedalyvavimo priežastis
Vardas, Pavardė: Andrius Bajoras
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Arvydas Dočkus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Bronius Vaitkus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Dainius Želvys
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Darius Kubilius
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Domininkas Jurevičius
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Elena Kuznecova
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Eugenijus Simutis
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Gediminas Gečas
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Ilona Pociuvienė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Julius Tomas Žulkus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Justas Žulkus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Renata Štombergienė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Rimantas Antanas Mikalkėnas
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Šarūnas Vaitkus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Saulius Simė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Sondra Kulikauskienė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Svetlana Tučkė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Vaidas Šimaitis
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Vladas Žulkus
Ar dalyvavo?: Taip

Patvirtinti klausimai

Pavadinimas: Dėl UAB „Palangos šilumos tinklai“ 2016-2020 m. faktinių investicijų derinimo. Pranešėjai: Giedrė Juršėnė Pavadinimas: Dėl UAB „Palangos šilumos tinklai“ 2021–2023 m. investicijų plano derinimo. Pranešėjai: Giedrė Juršėnė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-33 „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjai: Aušra Kedienė Pavadinimas: Dėl Antano Mončio skulptūrų paskolinimo Antano Mončio paramos fondo valdybai. Pranešėjai: Jolanta Mažrimė (Jokimčiūtė) Pavadinimas: Dėl strateginio planavimo Palangos miesto savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T2-148 „Dėl Palangos švietimo pagalbos tarnybos darbuotojų pareigybių sąrašo ir skaičiaus normų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl konsultacijų Palangos miesto savivaldybės mokiniams, skirtų mokymosi praradimams kompensuoti, tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-12 „Dėl Palangos miesto savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo normų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Palangos mieto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T2-168 „Dėl Palangos miesto savivaldybės švietimo įstaigų pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Palangos sporto centro nuostatų patvirtinimo. Pranešėjai: Arūnas Macius Pavadinimas: Dėl Savivaldybės draustinių steigimo, jų ribų keitimo ir gamtos paveldo objektų skelbimo savivaldybės saugomais tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjai: Reda Kairienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo. Pranešėjai: Reda Kairienė Pavadinimas: Dėl paveikslų perdavimo Palangos kurorto muziejui valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise. Pranešėjai: Alma Mockevičienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T2-98 „Dėl parduodamų Palangos miesto savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjai: Alma Mockevičienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T2-235 „Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos“ pakeitimo ir patalpų perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis Palangos krašto etnoklubui „Mėguva“. Pranešėjai: Alma Mockevičienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T2-97 „Dėl sutikimo priimti Palangos miesto savivaldybės nuosavybėn valstybės ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise” pakeitimo. Pranešėjai: Alma Mockevičienė Pavadinimas: Dėl fizinių ar juridinių asmenų, pageidaujančių prisidėti savo lėšomis prie Palangos miesto savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų kiemų infrastruktūros gerinimo, pasiūlymų teikimo, vertinimo, pripažinimo tinkamais įgyvendinti ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjai: Alma Mockevičienė Pavadinimas: Dėl pripažinto netinkamu (negalimu) naudoti valstybės nematerialiojo ir ilgalaikio bei trumpalaikio materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo. Pranešėjai: Alma Mockevičienė Pavadinimas: Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Palangos asmens sveikatos priežiūros centrui. Pranešėjai: Alma Mockevičienė Pavadinimas: Dėl patalpų Topolių g. 4, Palangoje, perdavimo Palangos kultūros ir jaunimo centrui valdyti, naudoti ir disponuoti jomis patikėjimo teise. Pranešėjai: Alma Mockevičienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-125 „Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biurui” pakeitimo. Pranešėjai: Alma Mockevičienė Pavadinimas: Dėl susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo. Pranešėjai: Vytautas Indreika Pavadinimas: Dėl sutikimo priimti dovanojamų žemės sklypų, kurių kadastriniai Nr. 2501/0041:48, 2501/0041:97, 2501/0041:100 ir 2501/0041:61, Palangoje, dalis. Pranešėjai: Vytautas Indreika Pavadinimas: Dėl sutikimo priimti dovanojamo žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0041:139, Palangoje, dalis. Pranešėjai: Vytautas Indreika