Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos posėdžių paieška

Posėdžio pavadinimas: 9-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 30-ASIS POSĖDIS
Data: 2021-09-30
Pirmininkas: Rimantas Antanas Mikalkėnas
Numeris: 30
Būsena: Baigtas

Transliacija

Nariai

Vardas, Pavardė
Ar dalyvavo?
Nedalyvavimo priežastis
Vardas, Pavardė: Andrius Bajoras
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Arvydas Dočkus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Dainius Želvys
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Darius Kubilius
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Domininkas Jurevičius
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Elena Kuznecova
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Gediminas Gečas
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Ilona Pociuvienė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Julius Tomas Žulkus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Justas Žulkus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Rimantas Antanas Mikalkėnas
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Saulius Simė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Svetlana Grigorian
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Vaidas Šimaitis
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Vladas Žulkus
Ar dalyvavo?: Taip

Patvirtinti klausimai

Pavadinimas: Dėl viešosios įstaigos Palangos asmens sveikatos priežiūros centro įstatų pakeitimo. Pranešėjai: Irma Babičaitė-Kučinskienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2021 metų biudžeto patikslinimo. Pranešėjai: Asta Dainienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2021 m. vasario 4 d. sprendimo Nr. T2-24 pakeitimo. Pranešėjai: Aušra Dangėlaitienė Pavadinimas: Dėl VšĮ „Palangos orkestras“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo. Pranešėjai: Vygantas Rekašius Pavadinimas: Dėl Palangos švietimo pagalbos tarnybos nuostatų patvirtinimo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl pritarimo trišalei bendradarbiavimo sutarčiai. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės švietimo įstaigų pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašo patvirtinimo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2018 metų rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-164 pakeitimo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2021 m. balandžio 1 d. sprendimo Nr. T2-80 pakeitimo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-96 pakeitimo. Pranešėjai: Irena Šatkauskienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės investicijų priežiūros komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl sutikimo priimti ilgalaikį ir trumpalaikį turtą Palangos miesto savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise savivaldybės mokykloms. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl patalpų Jūratės g. 11, Palangoje, perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis asociacijoms. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-406 pakeitimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl 2015 m. rugpjūčio 20 d. Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties Nr. 13-PTN atnaujinimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl sutikimo priimti dovanojamo žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0017:214, Palangoje, dalį. Pranešėjai: Vytautas Indreika