Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos posėdžių paieška

Posėdžio pavadinimas: 9-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 29-ASIS POSĖDIS
Data: 2021-08-26
Pirmininkas: Rimantas Antanas Mikalkėnas
Numeris: 29
Būsena: Baigtas

Transliacija

Nariai

Vardas, Pavardė
Ar dalyvavo?
Nedalyvavimo priežastis
Vardas, Pavardė: Andrius Bajoras
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Arvydas Dočkus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Bronius Vaitkus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Dainius Želvys
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Darius Kubilius
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Domininkas Jurevičius
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Elena Kuznecova
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Eugenijus Simutis
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Ilona Pociuvienė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Julius Tomas Žulkus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Paulius Rojus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Rimantas Antanas Mikalkėnas
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Saulius Simė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Sondra Kulikauskienė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Svetlana Grigorian
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Vaidas Šimaitis
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Vladas Žulkus
Ar dalyvavo?: Taip

Patvirtinti klausimai

Pavadinimas: Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai. Pranešėjai: Jolanta Mažrimė (Jokimčiūtė) Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės vietos gyventojų apklausos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjai: Petras Kaminskas Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2020 metų biudžetinių įstaigų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo. Pranešėjai: Aušra Kedienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio tvirtinimo. Pranešėjai: Aušra Kedienė Pavadinimas: Dėl gyventojų pajamų, mokesčio, mokamo už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotų dydžių ir lengvatų nustatymo 2022 metams. Pranešėjai: Aušra Kedienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2021 metų biudžeto patikslinimo. Pranešėjai: Aušra Kedienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-48 pakeitimo. Pranešėjai: Aušra Dangėlaitienė Pavadinimas: Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų 2021 metams nustatymo. Pranešėjai: Aušra Dangėlaitienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2021 m. vasario 4 d. sprendimo Nr. T2-17 pakeitimo. Pranešėjai: Inga Juozapaitienė Pavadinimas: Dėl pritarimo paraiškos „Gerovės konsultantų modelio įdiegimas Palangos miesto savivaldybėje“ teikimui. Pranešėjai: Inga Juozapaitienė Pavadinimas: Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl klasių ir mokinių skaičiaus Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2021–2022 mokslo metais patvirtinimo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2019 metų sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-12 1.2 punkto pakeitimo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Palangos švietimo pagalbos tarnybos darbuotojų pareigybių sąrašo ir skaičiaus normų patvirtinimo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl prašymo perduoti Palangos miesto savivaldybei valstybinės žemės sklypą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Pranešėjai: Alma Mockevičienė Pavadinimas: Dėl pripažinto nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo. Pranešėjai: Alma Mockevičienė Pavadinimas: Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Palangos miesto socialinių paslaugų centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Pranešėjai: Alma Mockevičienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2011 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. T2-152 pakeitimo. Pranešėjai: Alma Mockevičienė Pavadinimas: Dėl socialinio būsto nuomos sąlygų pakeitimo. Pranešėjai: Alma Mockevičienė Pavadinimas: Dėl Savivaldybės būsto nuomos sąlygų pakeitimo. Pranešėjai: Alma Mockevičienė Pavadinimas: Dėl atliekų surinkimo konteinerių perdavimo Palangos miesto rinkliavų centrui valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise. Pranešėjai: Alma Mockevičienė Pavadinimas: Dėl sutikimo priimti valstybės turtą Palangos miesto savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo mokykloms valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. Pranešėjai: Alma Mockevičienė Pavadinimas: Dėl patalpų perdavimo laikinai neatlygintinai naudotis Palangos švietimo pagalbos tarnybai. Pranešėjai: Alma Mockevičienė Pavadinimas: Dėl sutikimo priimti kompiuterinę įrangą savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti ja patikėjimo teise savivaldybės mokykloms. Pranešėjai: Alma Mockevičienė Pavadinimas: Dėl sutikimo priimti dovanojamų žemės sklypų, kurių kadastriniai Nr. 2501/0033:268 ir 2501/0033:254, Palangoje, dalis. Pranešėjai: Žydrūnas Žvirblis Pavadinimas: Dėl pritarimo Palangos miesto savivaldybės bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos (monitoringo) 2017–2019 metų ataskaitai Pranešėjai: Žydrūnas Žvirblis Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2021–2023 metų programos patvirtinimo. Pranešėjai: Domininkas Jurevičius