Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos posėdžių paieška

Posėdžio pavadinimas: TARYBOS POSĖDIS
Data: 2017-05-31
Pirmininkas: Šarūnas Vaitkus
Numeris: 28
Būsena: Baigtas

Transliacija

Patvirtinti klausimai

Pavadinimas: Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties projektui Pranešėjai: Giedrius Ramonas Pavadinimas: Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties pakeitimui Pranešėjai: Robertas Trautmanas Pavadinimas: Dėl Tarybos 2011 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T2-197 pakeitimo Pranešėjai: Ilona Lingytė Pavadinimas: Dėl lengvatos VšĮ „Palangos sambo akademija“ suteikimo Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2017 metų veiksmų plano ir 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T2-233 pakeitimo ir papildymo Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T2-150 1 punkto pakeitimo Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Palangos lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktoriaus Pranešėjai: Raimondas Andziulis Pavadinimas: Dėl dalyvavimo švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programoje Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl dalyvavimo švietimo įstaigų modernizavimo programoje Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl Tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios Pranešėjai: Vytautas Korsakas Pavadinimas: Dėl pritarimo paraiškos „Žmonių saugumo didinimas per institucijų bendradarbiavimą Vakarų Lietuvos-Latvijos regione“ teikimui Interreg Latvija-Lietuva 2014-2020 metų bendradarbiavimo per sieną programos finansavimui gauti Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2017 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-4 pakeitimo Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl pritarimo paraiškos „Modernių viešųjų paslaugų vystymas, stiprinant gebėjimus, bendravimą ir bendradarbiavimą tarp vietos savivaldos ir policijos institucijų Vakarų Lietuvos–Kuržemės regionuose“ teikimui Interreg Latvija–Lietuva 2014–2020 metų bendradarbiavimo per sieną programos finansavimui gauti Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2018 metams nustatymo Pranešėjai: Regina Garadauskienė Pavadinimas: Dėl neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio 2017 metams nustatymo Pranešėjai: Regina Garadauskienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto patikslinimo Pranešėjai: Regina Garadauskienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T2-162 pakeitimo Pranešėjai: Žaneta Žulkuvienė Pavadinimas: Dėl projekto „Kompleksinių paslaugų šeimai organizavimas ir teikimas Palangos miesto savivaldybėje“ rengimo ir paraiškos teikimo pagal priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“ Pranešėjai: Genutė Kavarzienė Pavadinimas: Dėl techninės pagalbos priemonių nuomos tvarkos aprašo ir nuomos kainos patvirtinimo Pranešėjai: Genutė Kavarzienė Pavadinimas: Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo Palangos kultūros ir jaunimo centrui Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise UAB „Palangos renginiai“ Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-406 pakeitimo Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais Palangos turizmo informacijos centrui Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl žemės sklypo Šventosios g. 29 (kadastrinis Nr. 2501/0012:82), Palangoje, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo Pranešėjai: Vytautas Indreika
lt
en ru