Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos posėdžių paieška

Posėdžio pavadinimas: 9-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 28-ASIS POSĖDIS
Data: 2021-06-17
Pirmininkas: Šarūnas Vaitkus
Numeris: 28
Būsena: Baigtas

Transliacija

Nariai

Vardas, Pavardė
Ar dalyvavo?
Nedalyvavimo priežastis
Vardas, Pavardė: Andrius Bajoras
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Arvydas Dočkus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Bronius Vaitkus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Dainius Želvys
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Darius Kubilius
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Domininkas Jurevičius
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Elena Kuznecova
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Eugenijus Simutis
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Gediminas Gečas
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Ilona Pociuvienė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Julius Tomas Žulkus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Justas Žulkus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Paulius Rojus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Renata Štombergienė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Rimantas Antanas Mikalkėnas
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Šarūnas Vaitkus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Saulius Simė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Sondra Kulikauskienė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Svetlana Grigorian
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Vaidas Šimaitis
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Vladas Žulkus
Ar dalyvavo?: Taip

Patvirtinti klausimai

Pavadinimas: Dėl Tarybos 2018 metų rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-164 pakeitimo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2017 m. lapkričio 2 d. sprendimo Nr. T2-233 1 punkto pakeitimo. Pranešėjai: Arūnas Macius Pavadinimas: Dėl Tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T2-179 papildymo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2017 m. lapkričio 2 d. sprendimo Nr. T2-229 pakeitimo. Pranešėjai: Jolanta Mažrimė (Jokimčiūtė) Pavadinimas: Dėl Tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-193 papildymo Pranešėjai: Jolanta Mažrimė (Jokimčiūtė) Pavadinimas: Dėl Tarybos 2013 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T2-93 pakeitimo. Pranešėjai: Irena Švanienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-13 pakeitimo. Pranešėjai: Irena Šatkauskienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo. Pranešėjai: Petras Kaminskas Pavadinimas: Dėl Tarybos 2021 m. vasario 4 d. sprendimo Nr. T2-24 pakeitimo. Pranešėjai: Aušra Dangėlaitienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2011–2020 m. strateginio plėtros plano ataskaitos ir 2021–2030 m. strateginio plėtros plano patvirtinimo. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2020 metų strateginio plėtros ir veiklos planų įgyvendinimo ataskaitos tvirtinimo. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos 2020 metų veiklos ataskaitos. Pranešėjai: Domininkas Jurevičius Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos 2020 metų veiklos ataskaitos. Pranešėjai: Darius Kubilius Pavadinimas: Dėl trumpalaikės paskolos paėmimo. Pranešėjai: Aušra Kedienė Pavadinimas: Dėl neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo. Pranešėjai: Aušra Kedienė Pavadinimas: Dėl žemės mokesčio tarifų 2022 metams nustatymo. Pranešėjai: Aušra Kedienė Pavadinimas: Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2022 metams nustatymo. Pranešėjai: Aušra Kedienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2021 metų biudžeto patikslinimo. Pranešėjai: Aušra Kedienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-217 pakeitimo ir papildymo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T2-181 pakeitimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl sutikimo priimti kompiuterinę įrangą Savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti ja patikėjimo teise Savivaldybės mokykloms. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl Savivaldybės biudžetinių įstaigų patikėjimo teise valdomų pastatų rekonstrukcijos, kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbų perdavimo ir jų balansinės vertės didinimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl sutikimo priimti paminklą „Žemaitijos karių savanorių atminimui įamžinti“ Palangos miesto savivaldybės nuosavybėn. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies nuostatų įgyvendinimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl sutikimo priimti projekto 622522 „Paminklo Antanui Smetonai sukūrimo idėja“ autorių turtines teises Palangos miesto savivaldybės nuosavybėn. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas