Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos posėdžių paieška

Posėdžio pavadinimas: TARYBOS POSĖDIS
Data: 2017-03-30
Pirmininkas: Šarūnas Vaitkus
Numeris: 26
Būsena: Baigtas

Transliacija

Patvirtinti klausimai

Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2017 metų veiklos programos patvirtinimo. Pranešėjai: Edmundas Krasauskas Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos 2016 metų finansų kontrolės būklės ataskaitos. Pranešėjai: Akvilė Kilijonienė Pavadinimas: Dėl pritarimo Palangos turizmo informacijos centro vadovo 2016 metų ataskaitai. Pranešėjai: Egidija Smilingienė Pavadinimas: Dėl VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centro 2016 metų ataskaitų. Pranešėjai: Jūratė Mikutienė Pavadinimas: Dėl pritarimo Palangos kultūros ir jaunimo centro vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai. Pranešėjai: Monika Jarulytė Pavadinimas: Dėl Palangos kurorto muziejaus atlygintinų paslaugų sąrašo patvirtinimo. Pranešėjai: Robertas Trautmanas Pavadinimas: Dėl didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus viešojoje įstaigoje „Palangos orkestras“ patvirtinimo. Pranešėjai: Robertas Trautmanas Pavadinimas: Dėl bendradarbiavimo sutarties. Pranešėjai: Robertas Trautmanas Pavadinimas: Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties pakeitimui. Pranešėjai: Robertas Trautmanas Pavadinimas: Dėl Palangos koncertų salės neatlygintinos nuomos asociacijai šokio studijai „Palangos vėtrungė“. Pranešėjai: Robertas Trautmanas Pavadinimas: Dėl Tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T2-218 pakeitimo. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T2-217 pakeitimo. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl kempingo nuomos konkurso organizavimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl sutikimo perimti turtą. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl pripažinto netinkamu (negalimu) naudoti Palangos miesto botanikos parko valdomo nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl nuompinigių sumokėjimo termino atidėjimo Palangos gintaro meistrų gildijai. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl sutikimo perimti ilgalaikį valstybės turtą ir jo perdavimo Palangos miesto savivaldybės viešajai bibliotekai. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 metų priemonių plano patvirtinimo. Pranešėjai: Reda Kairienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo 2017–2021 metų programos patvirtinimo. Pranešėjai: Reda Kairienė Pavadinimas: Dėl privažiavimo prie jūros kranto Palangos miesto savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjai: Reda Kairienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-400 pakeitimo. Pranešėjai: Snieguolė Saltonienė Pavadinimas: Dėl savivaldybės turto investavimo ir UAB „Palangos renginiai“ įstatinio kapitalo didinimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl prekybos ar paslaugų teikimo Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose. Pranešėjai: Aušra Dangėlaitienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto patikslinimo. Pranešėjai: Regina Garadauskienė Pavadinimas: Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos suteikimo K. Geco prekybos įmonei. Pranešėjai: Eugenija Petravičienė Pavadinimas: Dėl paslaugų lengvatos suteikimo viešajai įstaigai „Palangos futbolo klubas“. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Lietuvos tinklinio federacijos Lietuvos supersenjorų tinklinio čempionato organizavimo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl paslaugų lengvatos suteikimo Palangos dziudo klubui. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl klasių komplektų ir mokinių skaičiaus vidurkio nustatymo Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms 2017–2018 mokslo metams. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl pasiūlymų nustatyti ir panaikinti gyvenamąsias vietoves, nustatyti ir keisti jų teritorijų ribas, suteikti ir keisti pavadinimus gyvenamosioms vietovėms teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjai: Petras Kaminskas Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjai: Petras Kaminskas Pavadinimas: Dėl Palangos miesto socialinių paslaugų centro nuostatų pakeitimo. Pranešėjai: Genutė Kavarzienė Pavadinimas: Dėl mokesčio už ilgalaikę socialinę globą lengvatos. Pranešėjai: Genutė Kavarzienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2015 m. spalio 22 d. sprendimo Nr. T2-301 pakeitimo. Pranešėjai: Irma Babičaitė-Kučinskienė Pavadinimas: Dėl žemės sklypų Užkanavės g. 84A ir 84B, Palangoje, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl Kunigiškių teritorijos, Palangos miesto bendrajame plane pažymėtos kaip K6 ir K9 kvartalai, architektūrinės-urbanistinės sistemos ir kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano patvirtinimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta
lt
en ru