Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos posėdžių paieška

Posėdžio pavadinimas: 9-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 26-ASIS POSĖDIS
Data: 2021-04-01
Pirmininkas: Šarūnas Vaitkus
Numeris: 26
Būsena: Baigtas

Transliacija

Nariai

Vardas, Pavardė
Ar dalyvavo?
Nedalyvavimo priežastis
Vardas, Pavardė: Andrius Bajoras
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Arvydas Dočkus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Bronius Vaitkus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Dainius Želvys
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Darius Kubilius
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Domininkas Jurevičius
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Elena Kuznecova
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Eugenijus Simutis
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Gediminas Gečas
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Ilona Pociuvienė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Julius Tomas Žulkus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Justas Žulkus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Paulius Rojus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Rimantas Antanas Mikalkėnas
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Šarūnas Vaitkus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Saulius Simė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Sondra Kulikauskienė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Svetlana Grigorian
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Vaidas Šimaitis
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Vladas Žulkus
Ar dalyvavo?: Taip

Patvirtinti klausimai

Pavadinimas: Dėl Palangos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 2020 metų veiklos ataskaitos. Pranešėjai: Rūta Regina Lukaitienė Pavadinimas: Dėl Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ 2020 metų veiklos ataskaitos. Pranešėjai: Jolanta Rimkienė Pavadinimas: Dėl Palangos lopšelio-darželio „Nykštukas“ 2020 metų veiklos ataskaitos. Pranešėjai: Ilona Mazrimienė Pavadinimas: Dėl Palangos lopšelio-darželio „Pasaka“ 2020 metų veiklos ataskaitos. Pranešėjai: Dainora Šeižienė Pavadinimas: Dėl Palangos lopšelio-darželio „Sigutė“ 2020 metų veiklos ataskaitos. Pranešėjai: Aušra Toliušienė Pavadinimas: Dėl Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ 2020 metų veiklos ataskaitos. Pranešėjai: Rasa Jurgutienė Pavadinimas: Dėl Palangos pradinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitos. Pranešėjai: Nijolė Sabaliauskienė Pavadinimas: Dėl Palangos Vlado Jurgučio progimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitos. Pranešėjai: Laimutė Benetienė Pavadinimas: Dėl Palangos „Baltijos“ pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitos. Pranešėjai: Alvydas Kniukšta Pavadinimas: Dėl Palangos senosios gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitos. Pranešėjai: Leonas Šidlauskas Pavadinimas: Dėl Palangos Šventosios pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitos. Pranešėjai: Valda Šarkienė Pavadinimas: Dėl Palangos sanatorinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitos. Pranešėjai: Alvydas Kniukšta Pavadinimas: Dėl Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitos. Pranešėjai: Virginija Marozaitė Pavadinimas: Dėl Palangos sporto centro 2020 metų veiklos ataskaitos. Pranešėjai: Arūnas Macius Pavadinimas: Dėl Palangos moksleivių klubo 2020 metų veiklos ataskaitos. Pranešėjai: Eglė Mackie Pavadinimas: Dėl Palangos švietimo pagalbos tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitos. Pranešėjai: Vilma Želvienė Pavadinimas: Dėl pritarimo Palangos miesto globos namų 2020 metų veiklos ataskaitai. Pranešėjai: Irena Biriukaitė Pavadinimas: Dėl pritarimo Palangos miesto socialinių paslaugų centro 2020 metų veiklos ataskaitai. Pranešėjai: Daiva Dekontaitė Pavadinimas: Dėl pritarimo VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai, finansinių ataskaitų rinkiniui, veiklos užduočių įvykdymui ir 2021 metų veiklos rodiklių nustatymui. Pranešėjai: Jūratė Mikutienė Pavadinimas: Dėl pritarimo BĮ Palangos turizmo informacijos centro 2020 metų veiklos ataskaitai. Pranešėjai: Rasa Kmitienė Pavadinimas: Dėl pritarimo BĮ Palangos miesto rinkliavų centro 2020 metų veiklos ataskaitai. Pranešėjai: Bronius Martinkus Pavadinimas: Dėl pritarimo VšĮ „Palangos orkestras“ 2020 metų veiklos ataskaitai. Pranešėjai: Vygantas Rekašius Pavadinimas: Dėl pritarimo Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitai. Pranešėjai: Kristina Vaitilavičė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų patvirtinimo. Pranešėjai: Kristina Vaitilavičė Pavadinimas: Dėl įgaliojimų atstovauti Klaipėdos regiono plėtros tarybos visuotiniuose dalyvių susirinkimuose suteikimo. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2021 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo. Pranešėjai: Irma Babičaitė-Kučinskienė Pavadinimas: Dėl Bendruomenės iniciatyvų administravimo ir finansavimo tvarkos aprašo pakeitimo ir papildymo. Pranešėjai: Aušra Dangėlaitienė Pavadinimas: Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų suteikimo. Pranešėjai: Aušra Kedienė Pavadinimas: Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos suteikimo UAB „Sveikatos uostas“. Pranešėjai: Aušra Kedienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės turto Vytauto g. 11, Palangoje, viešojo nuomos konkurso. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl Tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-57 pakeitimo. Pranešėjai: Aušra Dangėlaitienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2015 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T2-348 pakeitimo. Pranešėjai: Aušra Dangėlaitienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T2-88 pakeitimo. Pranešėjai: Aušra Dangėlaitienė Pavadinimas: Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Palangos miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl konsultacijų Palangos miesto savivaldybės mokyklų mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų, finansavimo 2021 metais tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl klasių ir mokinių skaičiaus Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2021–2022 mokslo metams nustatymo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl lėšų, skirtų įsteigti naujas mokytojų padėjėjų pareigybes Palangos miesto savivaldybės mokyklose 2021 metais, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano patvirtinimo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Seniūnaičių išlaidų, susijusių su jų, kaip seniūnaičių, veikla, apmokėjimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo tvirtinimo. Pranešėjas – Petras Kaminskas. Pranešėjai: Petras Kaminskas Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektų, 2021 metais numatomų finansuoti kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis, sąrašo patvirtinimo. Pranešėjai: Violeta Staskonienė Pavadinimas: Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Palangos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo. Pranešėjas – Virgilijus Beržanskis. Pranešėjai: Virgilijus Beržanskis Pavadinimas: Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Palangos vandenys“ apskaitos prietaisų priežiūros mokesčio nustatymo. Pranešėjai: Virgilijus Beržanskis