Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos posėdžių paieška

Posėdžio pavadinimas: TARYBOS POSĖDIS
Data: 2016-12-29
Pirmininkas: Šarūnas Vaitkus
Numeris: 23
Būsena: Baigtas

Transliacija

Patvirtinti klausimai

Pavadinimas: Dėl Tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T2-222 papildymo Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl pritarimo projektui „Baltijos jūros regiono atsparumo atstatymas“ Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto garbės piliečio vardo suteikimo profesorei, habilituotai daktarei Malgorzatai Omilanowskai Pranešėjai: Pavadinimas: Dėl Palangos miesto garbės piliečio vardo suteikimo Gražinai Oškinytei – Eimanavičienei Pranešėjai: Pavadinimas: Dėl pritarimo kompiuterinės įrangos išperkamosios nuomos (lizingo) būdu pirkimui Pranešėjai: Virginija Vaičiūtė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų tarifų nustatymo Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų teikiamų atlygintinų paslaugų tarifų nustatymo Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos teikiamų atlygintinų paslaugų tarifų nustatymo Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Palangos moksleivių klubo teikiamų atlygintinų paslaugų tarifų nustatymo Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl priemokų Nijolei Sabaliauskienei ir Aušrai Toliušienei nustatymo Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo Pranešėjai: Genutė Kavarzienė Pavadinimas: Dėl integralios pagalbos paslaugų teikimo asmens namuose tvarkos aprašo ir dienos socialinės globos asmens namuose kainos patvirtinimo Pranešėjai: Genutė Kavarzienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro steigimo Pranešėjai: Milda Gedvilienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2016 metų biudžeto patikslinimo Pranešėjai: Regina Garadauskienė Pavadinimas: Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio sumokėjimo termino atidėjimo UAB „Pušų paunksnėje“ Pranešėjai: Eugenija Petravičienė Pavadinimas: Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio sumokėjimo termino atidėjimo UAB poilsio namams „Baltija“ Pranešėjai: Eugenija Petravičienė Pavadinimas: Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos suteikimo UAB „Palangos komunalinis ūkis“ Pranešėjai: Eugenija Petravičienė Pavadinimas: Dėl žemės mokesčio lengvatos suteikimo Pranešėjai: Eugenija Petravičienė Pavadinimas: Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos suteikimo UAB „Palangos šilumos tinklai“ Pranešėjai: Eugenija Petravičienė Pavadinimas: Dėl triukšmo prevencijos Palangos miesto savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo Pranešėjai: Alina Skaisgiraite(Uktverytė) Pavadinimas: Dėl pritarimo projektui „Pajūrio juostos tvarkymo programos priemonių įgyvendinimas Palangos miesto savivaldybės teritorijoje“ Pranešėjai: Reda Kairienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2015 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T2-65 pakeitimo Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto fondo sąrašų patvirtinimo Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl pripažinto netinkamu (negalimu) naudoti valstybės nematerialiojo ir ilgalaikio bei trumpalaikio materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl Mikelio Balčiaus kolekcijos aprašo perdavimo Palangos kurorto muziejui Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl mokyklinio autobuso perdavimo Palangos sporto centrui Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl VšĮ „Palangos sportas“ atleidimo nuo pagrindinės sporto salės paslaugų mokesčio Pranešėjai: Laima Valužienė
lt
en ru