Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos posėdžių paieška

Posėdžio pavadinimas: 9-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 23-ASIS POSĖDIS
Data: 2020-12-29
Pirmininkas:
Numeris: 23
Būsena: Baigtas

Transliacija

Nariai

Vardas, Pavardė
Ar dalyvavo?
Nedalyvavimo priežastis
Vardas, Pavardė: Andrius Bajoras
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Arvydas Dočkus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Bronius Vaitkus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Dainius Želvys
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Darius Kubilius
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Domininkas Jurevičius
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Elena Kuznecova
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Eugenijus Simutis
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Gediminas Gečas
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Ilona Pociuvienė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Julius Tomas Žulkus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Justas Žulkus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Paulius Rojus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Renata Štombergienė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Rimantas Antanas Mikalkėnas
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Šarūnas Vaitkus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Saulius Simė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Sondra Kulikauskienė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Svetlana Grigorian
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Vaidas Šimaitis
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Vladas Žulkus
Ar dalyvavo?: Taip

Patvirtinti klausimai

Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2020 metų biudžeto patikslinimo Pranešėjai: Aušra Kedienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės bendruomenės iniciatyvų vertinimo ir atrankos komisijos sudarymo Pranešėjai: Aušra Kedienė Pavadinimas: Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis teikiant projekto „Socialinės integracijos stiprinimo mechanizmai vaikams ir jaunuoliams su aukštos rizikos elgsena ir (ar) iš nepalankių aplinkų“ paraišką Pranešėjai: Irena Šatkauskienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-393 pakeitimo Pranešėjai: Irena Šatkauskienė Pavadinimas: Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis teikiant projekto „Socialinės integracijos stiprinimo mechanizmai vaikams ir jaunuoliams su aukštos rizikos elgsena ir (ar) iš nepalankių aplinkų“ paraišką Pranešėjai: Irena Šatkauskienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2019 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T2-80 pakeitimo Pranešėjai: Petras Kaminskas Pavadinimas: Dėl Tarybos 2019 m. liepos 9 d. sprendimo Nr. T2-143 pakeitimo Pranešėjai: Petras Kaminskas Pavadinimas: Dėl Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo Pranešėjai: Petras Kaminskas Pavadinimas: Dėl Tarybos 2018 metų rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-164 pakeitimo Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano rengimo Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-17 pakeitimo Pranešėjai: Robertas Trautmanas Pavadinimas: Dėl sutikimo priimti nešiojamuosius kompiuterius ir jų perdavimo Palangos miesto savivaldybės mokykloms valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl socialinio būsto gyvenamųjų patalpų (buto) pirkimo Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl patalpų Klaipėdos pl. 67, Palangoje, viešojo nuomos konkurso Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų suteikimo Pranešėjai: Aušra Kedienė Pavadinimas: Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos suteikimo UAB „Palangos šilumos tinklai“ Pranešėjai: Aušra Kedienė Pavadinimas: Dėl žemės mokesčio lengvatos suteikimo Pranešėjai: Aušra Kedienė Pavadinimas: Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio sumokėjimo termino atidėjimo UAB poilsio namams „Baltija" Pranešėjai: Aušra Kedienė Pavadinimas: Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų suteikimo Pranešėjai: Aušra Kedienė Pavadinimas: Dėl fizinių ir juridinių asmenų, pageidaujančių skirti privačių tikslinių lėšų jų siūlomoms susisiekimo komunikacijoms ir susisiekimo komunikacijų inžineriniams tinklams Palangos mieste statyti, rekonstruoti ar kapitališkai remontuoti, paraiškų vertinimo... Pranešėjai: Violeta Staskonienė Pavadinimas: Dėl susisiekimo komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto Palangos mieste, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Violeta Staskonienė Pavadinimas: Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo ir naudojimo Palangos miesto susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Violeta Staskonienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Pranešėjai: Akvilė Kilijonienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės kontrolieriaus tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo Pranešėjai: Raimondas Andziulis