Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos posėdžių paieška

Posėdžio pavadinimas: TARYBOS POSĖDIS
Data: 2016-11-30
Pirmininkas: Šarūnas Vaitkus
Numeris: 22
Būsena: Baigtas

Transliacija

Patvirtinti klausimai

Pavadinimas: Dėl Palangos kultūros ir jaunimo centro tarybos sudarymo Pranešėjai: Pavadinimas: Dėl Tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T2-37 pakeitimo Pranešėjai: Pavadinimas: Dėl leidimo perduoti Antano Mončio kūrinius Pranešėjai: Pavadinimas: Dėl pritarimo dalinio finansavimo skyrimui projektui „Mėlynieji Baltijos jūros keliai, skatinantys tvarų povandeninio paveldo turizmą“ įgyvendinti Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano metmenų patvirtinimo Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T2-9 pakeitimo Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl fiksuoto pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant 2017 metams verslo liudijimus veiklai vykdyti, nustatymo ir patvirtinimo Pranešėjai: Regina Garadauskienė Pavadinimas: Dėl žemės mokesčio lengvatos suteikimo Pranešėjai: Eugenija Petravičienė Pavadinimas: Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos suteikimo K. Geco prekybos įmonei Pranešėjai: Eugenija Petravičienė Pavadinimas: Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio sumokėjimo termino atidėjimo UAB „Pajūrio Gabija“ Pranešėjai: Eugenija Petravičienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2016 metų biudžeto patikslinimo Pranešėjai: Regina Garadauskienė Pavadinimas: Dėl mokesčio už ilgalaikę socialinę globą lengvatos Pranešėjai: Genutė Kavarzienė Pavadinimas: Dėl neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo Pranešėjai: Genutė Kavarzienė Pavadinimas: Dėl vienkartinės paramos skyrimo Pranešėjai: Genutė Kavarzienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2015 m. liepos 2 d. sprendimo Nr. T2-194 pripažinimo netekusiu galios Pranešėjai: Žaneta Žulkuvienė Pavadinimas: Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Palangos miesto Botanikos parkui Pranešėjai: Kostas Jakubauskas
lt
en ru