Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos posėdžių paieška

Posėdžio pavadinimas: TARYBOS POSĖDIS
Data: 2016-09-29
Pirmininkas: Rimantas Antanas Mikalkėnas
Numeris: 20
Būsena: Baigtas

Transliacija

Patvirtinti klausimai

Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuostatų patvirtinimo ir vertinimo tarybos sudarymo. Pranešėjai: Pavadinimas: Dėl draugystės ir bendradarbiavimo sutarties. Pranešėjai: Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2016 metų biudžeto patikslinimo. Pranešėjai: Regina Garadauskienė Pavadinimas: Dėl Palangos švietimo pagalbos tarnybos etatų sąrašo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės mokinių pavėžėjimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai kuriant ir įveiklinant gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centrą Klaipėdos apskrities teritorijoje. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-248 1, 3 ir 4 punktų pakeitimo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T2-212 1.1 ir 1.2 punktų pakeitimo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl lengvatos VšĮ „Palangos sambo akademija“ suteikimo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Palangos bendrojo ugdymo mokyklų direktorių tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo 2016-2017 mokslo metams. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl pritarimo projekto „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra Palangos mieste“ įgyvendinimui. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl pritarimo projekto „Sakralinio kultūros paveldo objekto pritaikymas turizmo ir visuomenės reikmėms“ paraiškos teikimui. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl pritarimo projekto „Turizmo informacinės infrastruktūros sukūrimas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams Kretingos rajono ir Palangos miesto savivaldybėse“ paraiškos teikimui. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl strateginio planavimo Palangos miesto savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2015 metų strateginio veiklos bei plėtros planų įgyvendinimo ataskaitos tvirtinimo. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl finansinių įsipareigojimų įgyvendinant projektą „Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas“. Pranešėjai: Milda Gedvilienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valstybės nuosavybėn. Pranešėjai: Giedrius Ramonas Pavadinimas: Dėl patalpų, esančių Žuvėdrų g. 4, Palangoje, perdavimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo Palangos priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl pritarimo Palangos miesto savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano rengimui. Pranešėjai: Rima Tchir
lt
en ru