Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos posėdžių paieška

Posėdžio pavadinimas: 9-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 20-ASIS POSĖDIS
Data: 2020-10-01
Pirmininkas: Rimantas Antanas Mikalkėnas
Numeris: 20
Būsena: Baigtas

Transliacija

Patvirtinti klausimai

Pavadinimas: Dėl pritarimo Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biurui būti partneriais, teikiant projekto „Adaptuoto ir išplėsto jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio įdiegimas“ paraišką. Pranešėjai: Milda Gedvilienė Klausimo pradžios ir pabaigos laikas transliacijoje: 4:18 - 5:51 Pavadinimas: Dėl pritarimo Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biurui būti partneriais, teikiant projekto „Įtraukusis sveikatos mokymas sveikatą stiprinančioje aplinkoje“ paraišką Pranešėjai: Milda Gedvilienė Klausimo pradžios ir pabaigos laikas transliacijoje: 5:52 - 7:24 Pavadinimas: Dėl Tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-193 pakeitimo Pranešėjai: Robertas Trautmanas Klausimo pradžios ir pabaigos laikas transliacijoje: 7:25 - 9:40 Pavadinimas: Dėl Tarybos 2017 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T2-162 pakeitimo Pranešėjai: Aušra Dangėlaitienė Klausimo pradžios ir pabaigos laikas transliacijoje: 9:41 - 11:18 Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T2-7 pripažinimo netekusiu galios Pranešėjai: Irena Šatkauskienė Klausimo pradžios ir pabaigos laikas transliacijoje: 11:19 - 12:46 Pavadinimas: Dėl Tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-14 pakeitimo Pranešėjai: Irena Šatkauskienė Klausimo pradžios ir pabaigos laikas transliacijoje: 12:47 - 18:27 Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2020 metų biudžeto patikslinimo Pranešėjai: Aušra Kedienė Klausimo pradžios ir pabaigos laikas transliacijoje: 18:28 - 20:38 Pavadinimas: Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų asmenims, įsigyjantiems 2021 metams verslo liudijimus vykdomai veiklai, nustatymo ir patvirtinimo Pranešėjai: Aušra Kedienė Klausimo pradžios ir pabaigos laikas transliacijoje: 20:39 - 25:57 Pavadinimas: Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Palangos „Baltijos“ pagrindinei mokyklai Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Klausimo pradžios ir pabaigos laikas transliacijoje: 25:58 - 27:12 Pavadinimas: Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Palangos asmens sveikatos priežiūros centrui Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Klausimo pradžios ir pabaigos laikas transliacijoje: 27:13 - 28:22 Pavadinimas: Dėl Tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T2-237 pakeitimo Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Klausimo pradžios ir pabaigos laikas transliacijoje: 28:23 - 29:26 Pavadinimas: Dėl Tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T2-238 pakeitimo Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Klausimo pradžios ir pabaigos laikas transliacijoje: 29:27 - 30:37 Pavadinimas: Dėl Tarybos 2016 m. birželio 30 d. spendimo Nr. T2-178 1 punkto pakeitimo Pranešėjai: Laima Valužienė Klausimo pradžios ir pabaigos laikas transliacijoje: 30:38 - 32:10 Pavadinimas: Dėl Tarybos 2018 metų rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-164 pakeitimo Pranešėjai: Laima Valužienė Klausimo pradžios ir pabaigos laikas transliacijoje: 32:11 - 33:25 Pavadinimas: Dėl Tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-4 1 punkto pripažinimo netekusiu galios Pranešėjai: Laima Valužienė Klausimo pradžios ir pabaigos laikas transliacijoje: 33:26 - 34:49 Pavadinimas: Dėl Tarybos 2020 m. balandžio 9 d. sprendimo Nr. T2-55 2 punkto pakeitimo Pranešėjai: Laima Valužienė Klausimo pradžios ir pabaigos laikas transliacijoje: 34:50 - 36:05 Pavadinimas: Dėl Tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T2-164 1 punkto pakeitimo Pranešėjai: Laima Valužienė Klausimo pradžios ir pabaigos laikas transliacijoje: 36:06 - 37:30 Pavadinimas: Dėl Palangos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ nuostatų patvirtinimo Pranešėjai: Laima Valužienė Klausimo pradžios ir pabaigos laikas transliacijoje: 37:31 - 38:26 Pavadinimas: Dėl Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ nuostatų patvirtinimo Pranešėjai: Laima Valužienė Klausimo pradžios ir pabaigos laikas transliacijoje: 38:27 - 39:30 Pavadinimas: Dėl Palangos lopšelio-darželio „Nykštukas“ nuostatų patvirtinimo Pranešėjai: Laima Valužienė Klausimo pradžios ir pabaigos laikas transliacijoje: 39:31 - 40:24 Pavadinimas: Dėl Palangos lopšelio-darželio „Sigutė“ nuostatų patvirtinimo Pranešėjai: Laima Valužienė Klausimo pradžios ir pabaigos laikas transliacijoje: 40:25 - 41:11 Pavadinimas: Dėl Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ nuostatų patvirtinimo Pranešėjai: Laima Valužienė Klausimo pradžios ir pabaigos laikas transliacijoje: 41:12 - 41:58 Pavadinimas: Dėl Palangos pradinės mokyklos nuostatų patvirtinimo Pranešėjai: Laima Valužienė Klausimo pradžios ir pabaigos laikas transliacijoje: 41:59 - 42:48 Pavadinimas: Dėl Palangos „Baltijos“ pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo Pranešėjai: Laima Valužienė Klausimo pradžios ir pabaigos laikas transliacijoje: 42:49 - 44:02
lt
en ru