Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos posėdžių paieška

Posėdžio pavadinimas: TARYBOS POSĖDIS
Data: 2016-08-25
Pirmininkas: Šarūnas Vaitkus
Numeris: 19
Būsena: Baigtas

Transliacija

Patvirtinti klausimai

Pavadinimas: Dėl leidimo dirbti papildomą darbą Romaldui Kazlauskui ir Valdai Šarkienei. Pranešėjai: Nijolė Vargonienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2016 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-56 1 punkto pakeitimo. Pranešėjai: Nijolė Vargonienė Pavadinimas: Dėl priešmokyklinio ugdymo grupės nustatymo Palangos sanatorinei mokyklai 2016-2017 metams. Pranešėjai: Nijolė Vargonienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T2-221 pakeitimo. Pranešėjai: Pavadinimas: Dėl Tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-13 pakeitimo. Pranešėjai: Genutė Kavarzienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2013 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T2-93 pakeitimo Pranešėjai: Genutė Kavarzienė Pavadinimas: Dėl didžiausio leistino darbuotojų pareigybių skaičiaus Palangos kurorto muziejuje patvirtinimo. Pranešėjai: Pavadinimas: Dėl UAB „Palangos renginiai“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo. Pranešėjai: Pavadinimas: Dėl pritarimo projekto ,,Amber coast“ paraiškos teikimui Interreg Latvija–Lietuva 2014–2020 metų bendradarbiavimo per sieną programos finansavimui gauti. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T2-9 pakeitimo. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl pritarimo teikti projektinį pasiūlymą ir paraišką pagal priemonę „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2015 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir biudžetinių įstaigų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo. Pranešėjai: Regina Garadauskienė Pavadinimas: Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų 2016 metams nustatymo. Pranešėjai: Regina Garadauskienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2016 metų biudžeto patikslinimo. Pranešėjai: Regina Garadauskienė Pavadinimas: Dėl endoskopo perdavimo pagal panaudos sutartį VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės Palangos departamentui. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl teritorijos, pagal Palangos miesto bendrąjį planą patenkančios į N6 rajoną, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo. Pranešėjai: Vytautas Indreika Pavadinimas: Dėl sutikimo perimti valstybės turtą. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas
lt
en ru