Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos posėdžių paieška

Posėdžio pavadinimas: 9-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 19-ASIS POSĖDIS
Data: 2020-08-27
Pirmininkas: Rimantas Antanas Mikalkėnas
Numeris: 19
Būsena: Baigtas

Transliacija

Patvirtinti klausimai

Pavadinimas: Dėl kandidato siūlymo apdovanoti ženklu „Auksinės krivūlės riteris“ Pranešėjai: Jolanta Mažrimė (Jokimčiūtė) Pavadinimas: Dėl Tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-19 pakeitimo Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės strateginio plėtros plano 2021–2030 metų rengimo Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2019 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio tvirtinimo Pranešėjai: Aušra Kedienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir biudžetinių įstaigų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo Pranešėjai: Aušra Kedienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2020 metų biudžeto patikslinimo Pranešėjai: Aušra Kedienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2011 m. spalio 6 d. sprendimo Nr. T2-165 pakeitimo. Pranešėjai: Aušra Dangėlaitienė Pavadinimas: Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų 2020 metams nustatymo Pranešėjai: Aušra Dangėlaitienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2020 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo Pranešėjai: Renata Jucienė (Budrytė) Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo Pranešėjai: Renata Jucienė (Budrytė) Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl klasių ir mokinių skaičiaus Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2020–2021 mokslo metams nustatymo Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Palangos lopšelio-darželio „Pasaka“ nuostatų patvirtinimo Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Palangos Šventosios pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos nuostatų patvirtinimo Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Palangos sanatorinės mokyklos nuostatų patvirtinimo Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų visos dienos mokyklos veiklos tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl patalpų perdavimo ir Palangos senosios gimnazijos ugdymo proceso laikino perkėlimo į kitas švietimo įstaigas Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-178 1 punkto pakeitimo Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2019 metų sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-12 1.1 ir 1.2 punktų pakeitimo Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T2-181 pakeitimo Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl kai kurių Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl turto perdavimo Palangos miesto socialinių paslaugų centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl turto perdavimo Palangos miesto bendrojo ugdymo mokykloms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl turto perdavimo BĮ Palangos sporto centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl automobilio perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Palangos sporto centrui Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl automobilio perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centrui Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Palangos miesto savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo ir Tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T2-35 pakeitimo Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl 2015 m. rugpjūčio 20 d. Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties Nr. 13-PTN atnaujinimo Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl sutikimo priimti dovanojamo žemės sklypo Kaštonų g. 2, Palangoje, dalį Pranešėjai: Vytautas Indreika
lt
en ru