Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos posėdžių paieška

Posėdžio pavadinimas: TARYBOS POSĖDIS
Data: 2016-07-28
Pirmininkas: Šarūnas Vaitkus
Numeris: 18
Būsena: Baigtas

Transliacija

Patvirtinti klausimai

Pavadinimas: Dėl Tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T2-37 pakeitimo. Pranešėjai: Pavadinimas: Dėl bendradarbiavimo sutarties su Lietuvos nacionaline filharmonija. Pranešėjai: Pavadinimas: Dėl Tarybos 2011 m. liepos 14 d. sprendimo Nr. T2-101 pakeitimo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T2-24 pakeitimo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl lengvatos suteikimo Palangos balandininkų klubui. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl pritarimo projekto ,,Turistinio patrauklumo didinimas per botaninio paveldo išsaugojimą Vakarų Lietuvos – Kuršo regione“ teikimui Interreg Latvija–Lietuva 2014–2020 metų bendradarbiavimo per sieną programos finansavimui gauti. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl pritarimo paraiškos projekto ,,Jaunimo sveikos gyvensenos skatinimas vystant viešąsias aktyvaus laisvalaikio ir sporto paslaugas Vakarų Lietuvos – Kuršo regione“ teikimui Interreg Latvija–Lietuva 2014–2020 metų bendradarbiavimo per sieną programos finansavimui gauti. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl pritarimo VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centro paraiškos teikimui Interreg Latvija–Lietuva 2014–2020 metų bendradarbiavimo per sieną programos finansavimui gauti. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl pritarimo Palangos kurorto muziejaus paraiškos teikimui Interreg Latvija–Lietuva 2014–2020 metų bendradarbiavimo per sieną programos finansavimui gauti. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus. Pranešėjai: Akvilė Kilijonienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T2-58 pakeitimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl Tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T2-139 papildymo ir pakeitimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl būsto nuomos sąlygų pakeitimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Palangos turizmo informacijos centrui. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl sutikimo priimti valstybės turtą ir jo perdavimo Palangos miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigoms. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl žemės sklypo J. Simpsono g. 21, Palangoje, detaliojo plano netvirtinimo. Pranešėjai: Vytautas Korsakas Pavadinimas: Dėl pavadinimo gatvei suteikimo – Žemaičių Alkos gatvė ir jos geografinės charakteristikos patvirtinimo. Pranešėjai: Rima Tchir Pavadinimas: Dėl pavadinimo suteikimo Antano Baranausko alėjai ir jos geografinės charakteristikos patvirtinimo. Pranešėjai: Rima Tchir Pavadinimas: Dėl teritorijos prie žemės sklypo Užkanavės g. 45, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 2 d. sprendimo Nr. T2-206 pripažinimo netekusiu galios. Pranešėjai: Vytautas Korsakas
lt
en ru