Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos posėdžių paieška

Posėdžio pavadinimas: TARYBOS POSĖDIS
Data: 2016-05-26
Pirmininkas: Šarūnas Vaitkus
Numeris: 16
Būsena: Baigtas

Transliacija

Patvirtinti klausimai

Pavadinimas: Dėl pritarimo UAB ,,Palangos klevas“ 2015 metų vadovo ataskaitai. Pranešėjai: Andrejus Byčkovas Pavadinimas: Dėl bendradarbiavimo sutarties. Pranešėjai: Genutė Kavarzienė Pavadinimas: Dėl VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centro 2016 metų darbo užmokesčio, medikamentų ir medicinos priemonių normatyvų nustatymo. Pranešėjai: Milda Gedvilienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2014 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T2-259 1 punkto pakeitimo ir 2 punkto papildymo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Palangos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl dieninės vaikų vasaros stovyklos organizavimo Palangos moksleivių klube. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2016 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-56 1 punkto pakeitimo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2016 metų veiklos programos patvirtinimo. Pranešėjai: Edmundas Krasauskas Pavadinimas: Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo UAB ,,Noana“. Pranešėjai: Aušra Dangėlaitienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto rinkliavų centro teikiamų paslaugų įkainių nustatymo. Pranešėjai: Aušra Dangėlaitienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T2-162 pakeitimo. Pranešėjai: Aušra Dangėlaitienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2016 metų biudžeto patikslinimo. Pranešėjai: Regina Garadauskienė Pavadinimas: Dėl neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio 2016 metams nustatymo. Pranešėjai: Regina Garadauskienė Pavadinimas: Dėl žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio 2017 metams nustatymo. Pranešėjai: Regina Garadauskienė Pavadinimas: Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2017 metams nustatymo. Pranešėjai: Regina Garadauskienė Pavadinimas: Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę mokestinės nepriemokos pripažinimo beviltiška ir pasibaigusia. Pranešėjai: Regina Garadauskienė Pavadinimas: Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio sumokėjimo termino neatidėjimo Elenai Kučkienei. Pranešėjai: Eugenija Petravičienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T2-9 pakeitimo. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl pritarimo projektui ,,Lopšelio-darželio ,,Žilvinas“ pastato, esančio Sodų g. 63, Palangoje, atnaujinimas (modernizavimas)“. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl pritarimo projekto ,,Eismo saugumo priemonių įgyvendinimas Palangos mieste“ įgyvendinimui. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl pritarimo projekto ,,Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Palangos mieste“ įgyvendinimui. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl pritarimo projekto ,,Palangos miesto bendrojo plano gamtinio karkaso dalies koregavimas“ įgyvendinimui. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl partnerystės ir bendradarbiavimo sutarties. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl Tarybos 2012 m. rugpjūčio 9 d. sprendimo Nr. T2-212 ir 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-317 pripažinimo netekusiais galios. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl pripažinto netinkamu (negalimu) naudoti lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio surinkimo, apskaitos ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais asociacijoms. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Lamberta“ tiekiamos šilumos kainos dedamųjų nustatymo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl bendradarbiavimo sutarties. Pranešėjai: Pavadinimas: Dėl Tarybos 1999 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. 134 pripažinimo netekusiu galios. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl žemės sklypo Lietaus g. 9, Palangoje, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta
lt
en ru