Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos posėdžių paieška

Posėdžio pavadinimas: TARYBOS POSĖDIS
Data: 2016-04-28
Pirmininkas: Rimantas Antanas Mikalkėnas
Numeris: 15
Būsena: Baigtas

Transliacija

Patvirtinti klausimai

Pavadinimas: Dėl pritarimo UAB `Palangos komunalinis ūkis“ 2015 metų vadovo ataskaitai. Pranešėjai: Konstantinas Skierus Pavadinimas: Dėl pritarimo Palangos kultūros ir jaunimo centro vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai. Pranešėjai: Monika Jarulytė Pavadinimas: Dėl pritarimo VšĮ Antano Mončio namų-muziejaus vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai. Pranešėjai: Loreta Birutė Turauskaitė Pavadinimas: Dėl Palangos turizmo informacijos centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo. Pranešėjai: Egidija Smilingienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2016 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo. Pranešėjai: Milda Gedvilienė Pavadinimas: Dėl viešosios įstaigos „Palangos futbolo klubas“ atleidimo nuo mokesčių. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T2-87 pakeitimo. Pranešėjai: Regina Garadauskienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2016 metų biudžeto patikslinimo. Pranešėjai: Regina Garadauskienė Pavadinimas: Dėl leidimo atlikti kapitalinio remonto darbus. Pranešėjai: Vytautas Korsakas Pavadinimas: Dėl Savivaldybės atstovo išrinkimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavimą. Pranešėjai: Raimondas Andziulis Pavadinimas: Dėl Tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-57 pakeitimo. Pranešėjai: Aušra Dangėlaitienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T2-101 pakeitimo. Pranešėjai: Aušra Dangėlaitienė Pavadinimas: Dėl VšĮ Antano Mončio namų-muziejaus eilinio visuotinio dalininkų susirinkimo. Pranešėjai: Pavadinimas: Dėl bendradarbiavimo sutarties. Pranešėjai: Pavadinimas: Dėl bendradarbiavimo sutarties. Pranešėjai: Pavadinimas: Dėl bendradarbiavimo sutarties. Pranešėjai: Pavadinimas: Dėl pritarimo jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties projektui. Pranešėjai: Pavadinimas: Dėl kempingo nuomos konkurso organizavimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl skolų nurašymo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl dviejų butų – patalpų Ganyklų g. 69-27 ir Ganyklų g. 69-27B, Palangoje, sujungimo į vieną turtinį vienetą. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl Savivaldybės biudžetinių staigų valdomų pastatų kapitalinio remonto ar rekonstrukcijos darbų perdavimo ir jų balansinės vertės didinimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl Tarybos 2011 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. T2-152 papildymo ir pakeitimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl Tarybos 2015 m. liepos 2 d. sprendimo Nr. T2-216 pakeitimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl teritorijos prie Nemirsetos Kurhauzo, Palangoje, ir greta jo esančios teritorijos detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl sutikimo priimti dovanojamą žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0041:46, Palangoje, dalį. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0041:46 (prie Didžiosios g.), Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl sutikimo priimti dovanojamą žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0041:124, Palangoje, dalį. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0041:124 (prie Didžiosios g.), Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl sutikimo priimti dovanojamą žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0041:194, Palangoje, dalį. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0041:194 (prie Pavėsio tako), Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl pritarimo dalyvauti projekte ,,Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ partnerio teisėmis ir įgaliojimo Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl pritarimo Palangos miesto savivaldybės dalyvavimui Klaipėdos miesto savivaldybės rengiamame projekte ,,Klaipėda – Europos kultūros sostinė“. Pranešėjai:
lt
en ru