Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos posėdžių paieška

Posėdžio pavadinimas: 9-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 15-ASIS POSĖDIS
Data: 2020-04-30
Pirmininkas: Šarūnas Vaitkus
Numeris: 15
Būsena: Baigtas

Transliacija

Patvirtinti klausimai

Pavadinimas: Dėl Palangos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ 2019 metų veiklos ataskaitos Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Palangos lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ 2019 metų veiklos ataskaitos Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ 2019 metų veiklos ataskaitos Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Palangos lopšelio-darželio ,,Nykštukas“ 2019 metų veiklos ataskaitos Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Palangos lopšelio-darželio ,,Sigutė“ 2019 metų veiklos ataskaitos Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Palangos lopšelio-darželio ,,Žilvinas“ 2019 metų veiklos ataskaitos Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Palangos ,,Baltijos“ pagrindinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitos Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Palangos pradinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitos Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Palangos Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitos Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Palangos senosios gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitos Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Palangos Šventosios pagrindinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitos Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Palangos sanatorinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitos Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Palangos moksleivių klubo 2019 metų veiklos ataskaitos Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitos Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Palangos sporto centro 2019 metų veiklos ataskaitos Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Palangos švietimo pagalbos tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitos. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl bendradarbiavimo sutarties su Vytauto Didžiojo universitetu Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos, mero ir administracijos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitų Pranešėjai: Akvilė Kilijonienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos 2019 metų finansų kontrolės būklės ataskaitos Pranešėjai: Akvilė Kilijonienė Pavadinimas: Dėl pritarimo Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitai Pranešėjai: Akvilė Kilijonienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2020 metų biudžeto patikslinimo Pranešėjai: Aušra Kedienė Pavadinimas: Dėl mokesčių lengvatų teikimo taisyklių pakeitimo Pranešėjai: Aušra Kedienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2015 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T2-348 pakeitimo Pranešėjai: Aušra Dangėlaitienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2015 m. liepos 2 d. sprendimo Nr. T2-193 pakeitimo Pranešėjai: Aušra Dangėlaitienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T2-88 pakeitimo Pranešėjai: Aušra Dangėlaitienė Pavadinimas: Dėl turto perdavimo Palangos miesto bendrojo ugdymo mokykloms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl sutikimo priimti kompiuterinę įrangą ir jos perdavimo Palangos miesto savivaldybės mokykloms valdyti, naudoti ir disponuoti ja patikėjimo teise Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės administracijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl Tarybos 2011 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. T2-150 pripažinimo netekusiu galios Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl Tarybos 2011 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. T2-152 pakeitimo Pranešėjai: Kostas Jakubauskas
lt
en ru