Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos posėdžių paieška

Posėdžio pavadinimas: 9-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 13-ASIS POSĖDIS
Data: 2020-02-27
Pirmininkas: Šarūnas Vaitkus
Numeris: 13
Būsena: Baigtas

Transliacija

Patvirtinti klausimai

Pavadinimas: Dėl pritarimo BĮ Palangos miesto rinkliavų centro 2019 metų veiklos ataskaitai. Pranešėjai: Bronius Martinkus Pavadinimas: Dėl pritarimo Palangos miesto botanikos parko 2019 m. veiklos ataskaitai. Pranešėjai: Valdas Pakusas Pavadinimas: Dėl pritarimo Palangos kultūros ir jaunimo centro 2019 metų veiklos ataskaitai. Pranešėjai: Vita Petrauskienė Pavadinimas: Dėl pritarimo Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2019 metų veiklos ataskaitai. Pranešėjai: Miglė Mikalauskaitė Pavadinimas: Dėl Kristinos Nikartienės priėmimo į Palangos miesto savivaldybės kontrolieriaus pareigas. Pranešėjai: Raimondas Andziulis Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo. Pranešėjai: Aušra Kedienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-342 pakeitimo. Pranešėjai: Aušra Kedienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto susisiekimo infrastruktūros objektų, kuriuos 2020 m. numatoma finansuoti kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis. Pranešėjai: Violeta Staskonienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T2-74 papildymo ir pakeitimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-406 pakeitimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl Tarybos 2019 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T2-98 pakeitimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio mokėjimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl sutikimo perimti valstybės trumpalaikį materialųjį turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais VšĮ ,,Palangos investicijų valdymas“. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl pritarimo projektui „Pajūrio juostos tvarkymo programos priemonių įgyvendinimas Palangos miesto savivaldybės teritorijoje“. Pranešėjai: Reda Kairienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjai: Reda Kairienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių plano patvirtinimo. Pranešėjai: Reda Kairienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-118 1 punkto pakeitimo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2017 m. lapkričio 2 d. sprendimo Nr. T2-233 1 punkto pakeitimo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl klasių komplektavimo Palangos bendrojo ugdymo mokyklose 2020–2021 mokslo metais. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T2-229 pakeitimo. Pranešėjai: Robertas Trautmanas Pavadinimas: Dėl pritarimo projekto ,,Palangos senosios gimnazijos sporto aikštyno rekonstrukcija“ paraiškos teikimui. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl pritarimo projekto „Kultūros paskirties pastato Vytauto g. 43, Palangoje, rekonstravimas į kultūros ir mokslo paskirties pastatą (2 etapas): muzikos ir meno namai“ paraiškos teikimui. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl pritarimo projekto „VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centro rekonstrukcija“ paraiškos teikimui. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-362 pakeitimo. Pranešėjai: Renata Jucienė (Budrytė) Pavadinimas: Dėl Palangos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ priemonių nebeteikti nuo 2020 m. gruodžio 31 d. be tėvų globos likusiems vaikams ir vaikams, patiriantiems socialinę riziką, ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų institucijoje plano patvirtinimo. Pranešėjai: Renata Jucienė (Budrytė)
lt
en ru