Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos posėdžių paieška

Posėdžio pavadinimas: TARYBOS POSĖDIS
Data: 2016-02-23
Pirmininkas: Šarūnas Vaitkus
Numeris: 12
Būsena: Baigtas

Transliacija

Patvirtinti klausimai

Pavadinimas: Dėl Palangos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ vadovo 2015 metų veiklos ataskaitos. Pranešėjai: Pavadinimas: Dėl Palangos lopšelio-darželio `Nykštukas“ vadovo 2015 metų veiklos ataskaitos. Pranešėjai: Biruta Mazrimienė Pavadinimas: Dėl Palangos lopšelio-darželio „Pasaka“ vadovo 2015 metų veiklos ataskaitos. Pranešėjai: Dainora Šeižienė Pavadinimas: Dėl Palangos lopšelio-darželio „Sigutė“ vadovo 2015 metų veiklos ataskaitos. Pranešėjai: Aušra Toliušienė Pavadinimas: Dėl Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ vadovo 2015 metų veiklos ataskaitos. Pranešėjai: Rasa Jurgutienė Pavadinimas: Dėl Palangos pradinės mokyklos vadovo 2015 metų veiklos ataskaitos. Pranešėjai: Vaida Kaikarienė Pavadinimas: Dėl Palangos „Baltijos“ pagrindinės mokyklos vadovo 2015 metų veiklos ataskaitos. Pranešėjai: Alvydas Kniukšta Pavadinimas: Dėl Palangos Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos vadovo 2015 metų veiklos ataskaitos. Pranešėjai: Laimutė Benetienė Pavadinimas: Dėl Palangos Šventosios pagrindinės mokyklos vadovo 2015 metų veiklos ataskaitos. Pranešėjai: Valda Šarkienė Pavadinimas: Dėl Palangos senosios gimnazijos vadovo 2015 metų veiklos ataskaitos. Pranešėjai: Leonas Šidlauskas Pavadinimas: Dėl Palangos sporto centro vadovo 2015 metų veiklos ataskaitos. Pranešėjai: Romaldas Kazlauskas Pavadinimas: Dėl Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos vadovo 2015 metų veiklos ataskaitos. Pranešėjai: Virginija Marozaitė Pavadinimas: Dėl Palangos sanatorinės mokyklos vadovo 2015 metų veiklos ataskaitos. Pranešėjai: Alvydas Milinis Pavadinimas: Dėl Palangos švietimo pagalbos tarnybos vadovo 2015 metų veiklos ataskaitos. Pranešėjai: Vilma Želvienė Pavadinimas: Dėl Palangos moksleivių klubo vadovo 2015 metų veiklos ataskaitos. Pranešėjai: Pavadinimas: Dėl pritarimo Palangos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai. Pranešėjai: Pavadinimas: Dėl klasių skaičiaus nustatymo Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms 2016-2017 mokslo metams. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016 metų veiksmų plano patvirtinimo ir plano įgyvendinimo koordinatoriaus paskyrimo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl pavedimo. Pranešėjai: Genutė Kavarzienė Pavadinimas: Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties pakeitimui. Pranešėjai: Pavadinimas: Dėl Tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T2-87 pakeitimo. Pranešėjai: Regina Garadauskienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo. Pranešėjai: Regina Garadauskienė Pavadinimas: Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos suteikimo K. Geco prekybos įmonei. Pranešėjai: Eugenija Petravičienė Pavadinimas: Dėl žemės mokesčio lengvatos suteikimo Būtingės evangelikų liuteronų parapijai. Pranešėjai: Eugenija Petravičienė Pavadinimas: Dėl pritarimo teikti projekto „Kurortų paveldas išmaniai“ paraišką. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl pritarimo teikti projekto „Gintaro kelionė“ paraišką. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl pritarimo teikti projekto „Pažink Vakarų krantą“ paraišką. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T2-218 pakeitimo. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2016-2023 metų turizmo rinkodaros strategijos patvirtinimo. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2015 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjai: Reda Kairienė Pavadinimas: Dėl pritarimo projektui „Pajūrio juostos tvarkymo programos priemonių įgyvendinimas Palangos miesto savivaldybės teritorijoje“. Pranešėjai: Reda Kairienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2007 m. gegužės 17 d. sprendimo Nr. T2-41 1 punkto pripažinimo netekusiu galios. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2015 metų pajamų ir išlaidų ataskaitos tvirtinimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo Palangos miesto savivaldybės administracijai. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl turto perdavimo VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centrui. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Palangos kurorto muziejui. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl Tarybos 2015 m. liepos 2 d. sprendimo Nr. T2-198 pakeitimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl pavadinimo Lino takas ir jo geografinės charakteristikos patvirtinimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl pritarimo prekybos objektų išdėstymo Palangos mieste specialiojo plano rengimui. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl vienkartinės paramos skyrimo Pranešėjai: Genutė Kavarzienė Pavadinimas: Dėl pritarimo teikti projekto ,,Lietuvos tarpukario (1918–1940) architektūra“ paraišką . Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė
lt
en ru