Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos posėdžių paieška

Posėdžio pavadinimas: TARYBOS POSĖDIS
Data: 2016-01-28
Pirmininkas: Šarūnas Vaitkus
Numeris: 11
Būsena: Baigtas

Transliacija

Patvirtinti klausimai

Pavadinimas: Dėl pritarimo Palangos miesto globos namų vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai. Pranešėjai: Irena Biriukaitė Pavadinimas: Dėl Palangos lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ vadovo 2015 metų veiklos ataskaitos. Pranešėjai: Ilona Milkontė Pavadinimas: Dėl pritarimo Palangos kurorto muziejaus vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai. Pranešėjai: Pavadinimas: Dėl pritarimo Palangos miesto botanikos parko vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai. Pranešėjai: Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos sudarymo. Pranešėjai: Emilija Lapėnienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2015 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T2-335 pakeitimo. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2016 metų biudžeto projekto svarstymo. Pranešėjai: Akvilė Kilijonienė Pavadinimas: Dėl sutikimo steigti lošimo namus (kazino). Pranešėjai: Žaneta Žulkuvienė Pavadinimas: Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos suteikimo OU Litrada Group filialui. Pranešėjai: Eugenija Petravičienė Pavadinimas: Dėl priemokos Vandai Juodikienei nustatymo. Pranešėjai: Raimondas Andziulis Pavadinimas: Dėl priemokos Aušrai Toliušienei nustatymo. Pranešėjai: Raimondas Andziulis Pavadinimas: Dėl pašalpos skyrimo. Pranešėjai: Raimondas Andziulis Pavadinimas: Dėl Tarybos 2011 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. T2-151 pakeitimo. Pranešėjai: Petras Kaminskas Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatų patvirtinimo. Pranešėjai: Petras Kaminskas Pavadinimas: Dėl VšĮ ,,Palangos sportas“ atleidimo nuo pagrindinės universaliosios sporto salės nuomos mokesčio. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Palangos sanatorinės mokyklos direktoriaus tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo 2016 metams. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl ikimokyklinio ugdymo mokyklų direktorių tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo 2016 metams. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl bendradarbiavimo sutarties su Lietuvos krepšinio federacija. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Palangos sporto centro teikiamų sporto paslaugų įkainių nustatymo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Stasio Vainiūno meno mokyklos ir Sporto centro direktorių tarnybinių atlyginimų koeficiento nustatymo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų dydžių. Pranešėjai: Snieguolė Saltonienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2007 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T2-235 pakeitimo. Pranešėjai: Reda Kairienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2015 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T2-275 pakeitimo. Pranešėjai: Reda Kairienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2015 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T2-356 pakeitimo. Pranešėjai: Rimas Algimantas Pavadinimas: Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo. Pranešėjai: Rimas Algimantas Pavadinimas: Dėl turto perdavimo VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centrui. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise UAB ,,Palangos komunalinis ūkis“. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl sutikimo priimti trumpalaikį valstybės turtą ir jo perdavimo Palangos miesto savivaldybės viešajai bibliotekai. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl Tarybos 2015 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T2-64 pakeitimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl patalpų Vytauto g. 92, Palangoje, nuomos konkurso organizavimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl žemės sklypo Tvenkinių g. 12, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl Palangos koncertų salės ir trumpalaikės nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo ir įkainio nustatymo. Pranešėjai: Pavadinimas: Dėl pritarimo Palangos vietos veiklos grupės parengtai Palangos vietos veiklos grupės 2016-2022 metų plėtros strategijai ir prisidėjimo prie jos įgyvendinimo. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl pritarimo Šventosios seniūnijos ir Nemirsetos bei Kunigiškių vietos veiklos grupės parengtai Šventosios seniūnijos ir Nemirsetos bei Kunigiškių vietos veiklos grupės 2016–2022 metų plėtros strategijai ir prisidėjimo prie jų įgyvendinimo. Pranešėjai: Veronika Skeberdytė
lt
en ru