Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos posėdžių paieška

Posėdžio pavadinimas: TARYBOS POSĖDIS
Data: 2015-12-23
Pirmininkas: Šarūnas Vaitkus
Numeris: 10
Būsena: Baigtas

Transliacija

Patvirtinti klausimai

Pavadinimas: Dėl pašalpos skyrimo. Pranešėjai: Raimondas Andziulis Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2016-2018 metų strateginio veiklos plano metmenų patvirtinimo. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl darnaus judumo Palangos mieste plano rengimo. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl Palangos kultūros centro pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo. Pranešėjai: Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės kūno kultūros ir sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T2-87 pakeitimo. Pranešėjai: Regina Garadauskienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės biudžeto lėšų, gautų už parduotą valstybinę žemę, naudojimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjai: Regina Garadauskienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2015 metų biudžeto patikslinimo. Pranešėjai: Regina Garadauskienė Pavadinimas: Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio sumokėjimo termino atidėjimo UAB „Pajūrio Gabija“. Pranešėjai: Eugenija Petravičienė Pavadinimas: Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos suteikimo. Pranešėjai: Eugenija Petravičienė Pavadinimas: Dėl žemės mokesčio lengvatos suteikimo. Pranešėjai: Eugenija Petravičienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2012 m. gegužės 3 d. sprendimo Nr. T2-140 pakeitimo. Pranešėjai: Žaneta Žulkuvienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2013 m. birželio 6 d. sprendimo Nr. T2-167 pakeitimo. Pranešėjai: Žaneta Žulkuvienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T2-134 1 punkto ir 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-399 pripažinimo netekusiais galios. Pranešėjai: Žaneta Žulkuvienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2015 m. liepos 2 d. sprendimo Nr. T2-194 pakeitimo. Pranešėjai: Žaneta Žulkuvienė Pavadinimas: Dėl prekybos viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo. Pranešėjai: Aušra Dangėlaitienė Pavadinimas: Dėl pripažinto netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybės nematerialiojo ir ilgalaikio bei trumpalaikio materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl sutikimo priimti valstybės turtą ir jo perdavimo Palangos miesto savivaldybės viešajai bibliotekai. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl garažo patalpų perdavimo panaudos pagrindais Klaipėdos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl Tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T2-58 papildymo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Palangos sporto centrui. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl pritarimo projektui `Pajūrio juostos tvarkymo programos 2014–2020 m. įgyvendinimas Palangos miesto savivaldybės teritorijoje“. Pranešėjai: Reda Kairienė Pavadinimas: Dėl pritarimo projektui ,,Užterštos buvusio sandėlio teritorijos Palangoje, Ąžuolų gatvėje (potencialaus taršos židinio Nr. 56), sutvarkymas“. Pranešėjai: Reda Kairienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2016 metų viešųjų darbų programos patvirtinimo. Pranešėjai: Rimas Algimantas Pavadinimas: Dėl pavadinimo alėjai suteikimo – Antano Valiuškos alėja ir jos geografinės charakteristikos patvirtinimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl Tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 32 1 punkto. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl teritorijos prie žemės sklypo Užkanavės g. 45, Palangoje, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl žemės sklypų, kurių kadastriniai Nr. 2501/0019:178 ir Nr. 2501/0019:197 (prie Užkanavės g.), Palangoje, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl žemės sklypo Žvejų g. 2, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl žemės sklypų Klevų g. 6 ir Klevų g. 10, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl sutikimo priimti dovanojamą žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0041:60 (prie Kurorto g.), Palangoje, dalį. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0041:60 (prie Kurorto g.), Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl laikinų statinių ir prekybos įrenginių vietų išdėstymo Palangos mieste specialiojo plano patvirtinimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl Palangos senosios gimnazijos direktoriaus. Pranešėjai: Raimondas Andziulis
lt
en ru