Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos posėdžių paieška

Posėdžio pavadinimas: TARYBOS POSĖDIS
Data: 2017-01-31
Pirmininkas: Šarūnas Vaitkus
Numeris: 1
Būsena: Baigtas

Transliacija

Patvirtinti klausimai

Pavadinimas: Dėl pritarimo projekto „Palangos miesto S. Vainiūno meno mokyklos dailės skyriaus edukacinių erdvių tobulinimas“ įgyvendinimui Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl pritarimo projekto „Palangos miesto vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ įgyvendinimui Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl pritarimo projekto „Elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas Palangos mieste“ įgyvendinimui Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto projekto svarstymo Pranešėjai: Akvilė Kilijonienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2017 metų viešųjų darbų programos patvirtinimo Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise UAB „Palangos vandenys“ Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl pritarimo Palangos miesto botanikos parko vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai Pranešėjai: Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo Pranešėjai: Reda Kairienė Pavadinimas: Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Palangos sporto centrui Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl turto perdavimo VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centrui panaudos pagrindais Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl sutikimo perimti UAB „Respublikinė mokomoji sportinė bazė“ akcijas Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl bendradarbiavimo sutarties su Lietuvos krepšinio federacija Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Palangos sanatorinės mokyklos direktoriaus tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo 2017 metams Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl ikimokyklinio ugdymo mokyklų direktorių tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo 2017 metams Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T2-22 papildymo Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl pritarimo Palangos kurorto muziejaus vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai Pranešėjai: Jūratis Viktoras Liachovičius Pavadinimas: Dėl Tarybos 2011 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. T2-151 pakeitimo ir papildymo Pranešėjai: Petras Kaminskas Pavadinimas: Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos suteikimo Ou Litrada group filialui Pranešėjai: Eugenija Petravičienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T2-219 ir 2015 m. liepos 2 d. sprendimo Nr. T2-183 pripažinimo netekusiais galios Pranešėjai: Inga Šileikienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-393 pakeitimo Pranešėjai: Genutė Kavarzienė Pavadinimas: Dėl mokesčio už ilgalaikę socialinę globą lengvatos Pranešėjai: Genutė Kavarzienė Pavadinimas: Dėl mokesčio už ilgalaikę socialinę globą lengvatos Pranešėjai: Genutė Kavarzienė Pavadinimas: Dėl pritarimo Palangos miesto globos namų vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai Pranešėjai: Irena Biriukaitė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T2-98 pripažinimo netekusiu galios Pranešėjai: Aušra Dangėlaitienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2012 m. rugpjūčio 9 d. sprendimo Nr. T2-208 pripažinimo netekusiu galios Pranešėjai: Aušra Dangėlaitienė Pavadinimas: Dėl Valdybos 1996 m. gruodžio 13 d. sprendimo Nr. 334 1.1 ir 1.3 punktų pakeitimo Pranešėjai: Vaidas Šimaitis Pavadinimas: Dėl pritarimo Šventosios teritorijos, Palangos miesto bendrajame plane pažymėtos kaip Š1, Š2 ir Š4 kvartalai, architektūrinės-urbanistinės sistemos ir kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano rengimui Pranešėjai: Vytautas Indreika
lt
en ru