Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos posėdžių paieška

Posėdžio pavadinimas: 9-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 7-ASIS POSĖDIS
Data: 2019-09-27
Pirmininkas: Šarūnas Vaitkus
Numeris: 7
Būsena: Baigtas

Transliacija

Patvirtinti klausimai

Pavadinimas: Dėl pritarimo projekto ,,Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas BĮ Palangos miesto globos namuose“ įgyvendinimui. Pranešėjai: Irena Biriukaitė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo. Pranešėjai: Žaneta Žulkuvienė Pavadinimas: Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Seimą. Pranešėjai: Rasa Morkūnienė Pavadinimas: Dėl pastato Klaipėdos pl. 74, Palangoje, paprastojo remonto darbų perdavimo ir jo balansinės vertės didinimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl Tarybos 2011 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. T2-152 pakeitimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl reprezentacinio Palangos miesto festivalio ar pramoginio renginio statuso suteikimo ir jo dalinio finansavimo iš Savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjai: Jolanta Mažrimė (Jokimčiūtė) Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties ir nuostatų patvirtinimo. Pranešėjai: Laura Grendienė Pavadinimas: Dėl Antikorupcijos komisijos pirmininko paskyrimo. Pranešėjai: Petras Kaminskas Pavadinimas: Dėl viešo konkurso viešosios įstaigos Palangos asmens sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigoms eiti nuostatų patvirtinimo. Pranešėjai: Petras Kaminskas Pavadinimas: Dėl Palangos lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ direktoriaus. Pranešėjai: Petras Kaminskas Pavadinimas: Dėl atstovavimo Klaipėdos teritorinės ligonių kasos stebėtojų taryboje. Pranešėjai: Irma Babičaitė-Kučinskienė Pavadinimas: Dėl atstovavimo VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos ,,Palangos gintaras“ stebėtojų taryboje. Pranešėjai: Irma Babičaitė-Kučinskienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-193 pakeitimo. Pranešėjai: Irma Babičaitė-Kučinskienė Pavadinimas: Dėl atstovų delegavimo į Palangos reabilitacijos ligoninės stebėtojų tarybą. Pranešėjai: Irma Babičaitė-Kučinskienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T2-291 pripažinimo netekusiu galios. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos klasių skaičiaus ir dydžio nustatymo 2019–2020 mokslo metams. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Palangos moksleivių klubo nuostatų patvirtinimo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės švietimo įstaigų direktorių pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų padidinimo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės mokinių pažintinei veiklai ir profesiniam orientavimui skirtų lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų. Pranešėjai: Vytautas Indreika Pavadinimas: Dėl sutikimo priimti dovanojamą žemės sklypo Kurorto g. 27, Palangoje, dalį. Pranešėjai: Vytautas Indreika Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės kontrolieriaus. Pranešėjai: Petras Kaminskas
lt
en ru