Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Palangos miesto savivaldybės etikos komisija

2019 m. liepos 9 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-146 (pakeistas 2022 m. balandžio 28 d. sprendimais Nr. T2-127, Nr. T2-128)  sudaryta 9-ojo šaukimo Tarybos kadencijos laikui Palangos miesto savivaldybės Etikos komisiją iš 8 narių:

Arvydas Dočkus 

– 

Palangos miesto savivaldybės tarybos narys, komisijos pirmininko pavaduotojas 

Domininkas Jurevičius 

– 

Palangos miesto savivaldybės tarybos narys

Darius Kubilius 

– 

Palangos miesto savivaldybės tarybos narys

Renata Štombergienė 

– 

Palangos miesto savivaldybės tarybos narė, komisijos pirmininkė 

Ramutis Šeštokas 

– 

Palangos miesto visuomenės atstovas

Vladas Žulkus 

– 

Palangos miesto savivaldybės tarybos narys

Irena Galdikienė 

– 

deleguota išplėstinės seniūnaičių sueigos

Jonas Jukna 

– 

deleguotas išplėstinės seniūnaičių sueigos

Palangos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimas Nr. T2-127 „Dėl etikos komisijos pirmininko paskyrimo“. 

Palangos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimas Nr. T2-128 „Dėl etikos komisijos pirmininko pavaduotojo paskyrimo“. 

Palangos miesto savivaldybės etikos komisijos 2021 m. birželio 30 d. sprendimas Nr. 1

Etikos komisijos 2021 m. veiklos ataskaita

Etikos komisijos nuostatai

 

Informacija atnaujinta 2022-09-06 09:20