Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Visuomenės informavimas apie parengtus projektinius pasiūlymus Genio g. 46, Palangoje.

2021-09-07

Vadovaudamiesi STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 60, 61 punktų

nuostatomis informuoti visuomenę apie visuomenei svarbių statinių numatomą projektavimą

supažindiname su dviejų viešbučių paskirties svečių namų, Genio g. 46, Palangoje,  statybos projektu, projektiniais pasiūlymais ir informuojame apie viešą susirinkimą.

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris - Genio g. 46, Palangos m. Kadastrinis Nr. 2501/0019:274

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas - komercinės paskirties objektų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Pastatas A – viešbutis. Paskirtis – 7.1. viešbučių paskirties pastatai – trumpalaikio apgyvendinimo pastatai (viešbučiai, moteliai ir svečių namai).

Pastatas B – viešbutis. Paskirtis – 7.1. viešbučių paskirties pastatai – trumpalaikio apgyvendinimo pastatai (viešbučiai, moteliai ir svečių namai).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris - PV Jovita Pauplienė, el. paštas: jovita.paupliene@gmail.com, tel. Nr.: +370 69919914

Statytojas - A. R.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais galima Jurbarko g. 2-301, Kaunas (darbo dienomis, 10.00 - 16.00, suderinus telefonu), +370 69919914. Taip pat ir interneto svetainėje https://www.palanga.lt/skelbimai/6437

Visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų iki 2021 09 22 elektroniniu paštu: jovita.paupliene@gmail.com ir viešojo susirinkimo metu.

Ojekto „Dviejų viešbučio paskirties svečių namų, Genio g. 46, Palangoje, statybos projekto“ projektinių pasiūlymų viešas susirinkimas įvyks Palangos m. savivaldybės patalpose, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, 2021-09-23 16:00 val.

Projektiniai pasiūlymai.

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2021-09-07 16:31
lt
en ru