Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Statyba

INTERESANTŲ PRIĖMIMAS PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖJE,
VYTAUTO G. 112, PALANGOJE,

ARCHITEKTŪROS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIUS, kab. Nr. 405, informacija tel. (8 460) 48 708, 48 714

Pirmadienis

09 – 11 val.

Statybą leidžiančių dokumentų išdavimo bei naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo klausimais    

Pirmadienis

09 – 11 val.

Topografinių planų derinimo, erdvinių duomenų tvarkymo, detaliųjų planų kopijų išdavimo, laikinų statinių ir įrenginių derinimo klausimais  

Pirmadienis

13 – 15 val.

Inžinerinių tinklų projektų derinimo, vandentiekio tiekimo ir gręžinių įrengimo, laikinų statinių ir įrenginių derinimo klausimais  

Antradienis

09 – 11 val.

 Infrastruktūros plėtros ir infrastruktūros sutarčių sudarymo klausimais  

Antradienis

13 – 15 val.

Gatvių ir įvažiavimų įrengimo klausimais, inžinerinių tinklų suvestinių planų derinimo klausimais  

Antradienis

14 – 16 val.

Adresų suteikimo, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo, nuosavybės teisės į žemę atkūrimo, įsiterpusios ir laisvos nesuformuotos žemės prisijungimo, laikinų statinių ir įrenginių derinimo klausimais  

Trečiadienis

13 - 15 val.

Teritorijų planavimo, žemės paskirties keitimo, detaliųjų planų rengimo  klausimais   

Trečiadienis

09 – 11 val.

Skyriaus vedėjas skyriaus darbo organizavimo klausimais  

Trečiadienis

09 – 11 val.

Teritorijų planavimo, žemės paskirties keitimo, detaliųjų planų rengimo klausimais   

Ketvirtadienis

08 – 10 val.

Statinių projektų rengimo, architektūros, reklamos derinimo, specialiųjų architektūrinių reikalavimų išdavimo klausimais  

Ketvirtadienis

10 – 12 val.

Statinių projektų rengimo ir viešinimo, architektūros, reklamos derinimo klausimais  

Ketvirtadienis

14 – 16 val.

Statinių projektų rengimo, detaliųjų planų ir specialiųjų planų rengimo, Palangos miesto bendrojo plano koregavimo klausimais  

Penktadienis

09 – 11 val.

Statybą leidžiančių dokumentų išdavimo bei naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo klausimais    

Statybą leidžiančių dokumentų išdavimo Palangos miesto savivaldybėje tvarkos aprašas

Mokėjimo rekvizitai:

Sąskaitos Nr. LT247300010112394300
Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmokos kodas 53025
Mokėjimo paskirtis žyminis mokestis už SLD išdavimą
  1. už leidimą statyti ar rekonstruoti ypatingą statinį – 165 EUR
  2. už leidimą statyti ar rekonstruoti neypatingą statinį – 93 EUR
  3. už  leidimą pastatą atnaujinti (modernizuoti) – 52 EUR
  4. už leidimą statyti naują ar rekonstruoti nesudėtingą statinį, atlikti statinio kapitalinį, paprastą remontus, pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį, nugriauti statinį  52 EUR

Pastaba: rinkliavų dydžiai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 815 " Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo nr. 1458 "Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"  (įsigaliojo 2015-08-11). 

Rinkliavų dydžiai keitėsi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. 946.

Mokėjimo rekvizitai savavalinės statybos įteisinimui:

Sąskaitos Nr.   LT 247300010112394300
Gavėjas    Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmokos kodas 5446
Mokėjimo paskirtis Įmoka už savavališkos statybos įteisinimą
Suma                          nuo 86 EUR iki 300 000 EUR    

Pateikiamų dokumentų atmintinės:

Prie prašymo statyti naują (-us) statinį (-ius), rekonstruoti statinį (-ius), atnaujinti (modernizuoti) pastatą, atlikti statinio paprastą, kapitalinį remontus, pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį, nugriauti statinį pateikiamų dokumentų atmintinė

Prašymų formos: 

Prašymas išduoti leidimą

Statinių naudojimo priežiūra:

Patalpų ir pastatų paskirties keitimas ir naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimas neatliekant statybos darbų arba atliekant paprastąjį remontą, kai nereikalingas rašytinis pritarimas

Kita informacija, susijusi su statybą leidžiančių dokumentų išdavimu:

Prašymai išduoti statybą leidžiančius dokumentus pildomi ir statybą leidžiantys dokumentai išduodami tik vieno asmens vardu

Namo statyba – nuo ko pradėti 

Informacija dėl parkavimo vietų projektuojant vieno ar dviejų butų gyvenamuosius namus

Informuojame, kad nuo 2018-02-08 įsigalioja aplinkos ministro 2018 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. D1-87 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. D1-338 "Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 "Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai" patvirtinimo" pakeitimo", kuriuo numatoma, kad "Projektuojant, statant naują statinį, rekonstruojant statinį ar keičiant statinio paskirtį, Namui skirtas žemės sklypas nrgali būti mažesnis kaip 400 m2, o vienbučio blokuoto užstatymo tipo kiekvienam Namui skirtas sklypas (ar jo dalis) - ne mažesnis  kaip 200 m2."

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos išaiškinimas dėl pastatų energinio naudingumo reikalavimų taikymo

Informacija dėl statinių projektų viešinimo

Informacija atnaujinta 2023-05-29 15:03