Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Statyba

INTERESANTŲ PRIĖMIMAS PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖJE,
VYTAUTO G. 112, PALANGOJE,

ARCHITEKTŪROS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIUS, kab. Nr. 405, informacija tel. (8 460) 48 708, 48 714

Antradienis

09 – 12 val.

Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo klausimais

Antradieniais

09 – 12 val.

Statybą leidžiančių dokumentų išdavimo klausimais

Antradieniais

10 – 12 val.

Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo klausimais

Antradieniais

10 – 12 val.

Detaliųjų planų rengimo, specialiųjų planų rengimo, Palangos miesto bendrojo plano koregavimo klausimais

Antradieniais

10 – 12 val.

Žemėtvarkos, nuosavybės teisių į žemę grąžinimo, adresų suteikimo klausimais

Antradieniais

10 – 12 val.

Projektų inžinerinių tinklų suvestinių planų derinimo, miesto infrastruktūros plėtojimo sutarčių, gatvių ir įvažiavimų įrengimo klausimais

Antradieniais

13 – 14 val.

Inžinerinių tinklų projektų, topo nuotraukų derinimo klausimais

Antradieniais

13 – 15 val.

Specialiųjų architektūrinių reikalavimų išdavimo klausimais

Ketvirtadienis

10 – 12 val.

Statybą leidžiančių dokumentų išdavimo klausimais

Ketvirtadienis

10 – 12 val.

Statinių projektų rengimo, reklamos derinimo klausimais

Ketvirtadieniais

13 – 15 val.

Statinių projektų rengimo, reklamos derinimo klausimais

Ketvirtadieniais

15 – 16.30 val.

Statinių projektų rengimo, detaliųjų planų ir specialiųjų planų rengimo, Palangos miesto bendrojo plano koregavimo klausimais

Statybą leidžiančių dokumentų išdavimo Palangos miesto savivaldybėje tvarkos aprašas

Mokėjimo rekvizitai:

Sąskaitos Nr. LT247300010112394300
Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmokos kodas 53025
Mokėjimo paskirtis žyminis mokestis už SLD išdavimą
  1. už leidimą statyti ar rekonstruoti ypatingą statinį – 165 EUR
  2. už leidimą statyti ar rekonstruoti neypatingą statinį – 93 EUR
  3. už  leidimą pastatą atnaujinti (modernizuoti) – 52 EUR
  4. už leidimą statyti naują ar rekonstruoti nesudėtingą statinį, atlikti statinio kapitalinį, paprastą remontus, pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį, nugriauti statinį  52 EUR

Pastaba: rinkliavų dydžiai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 815 " Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo nr. 1458 "Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"  (įsigaliojo 2015-08-11). 

Rinkliavų dydžiai keitėsi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. 946.

Mokėjimo rekvizitai savavalinės statybos įteisinimui:

Sąskaitos Nr.   LT 247300010112394300
Gavėjas    Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmokos kodas 5446
Mokėjimo paskirtis Įmoka už savavališkos statybos įteisinimą
Suma                          nuo 86 EUR iki 300 000 EUR    

Pateikiamų dokumentų atmintinės:

Prie prašymo statyti naują (-us) statinį (-ius), rekonstruoti statinį (-ius), atnaujinti (modernizuoti) pastatą, atlikti statinio paprastą, kapitalinį remontus, pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį, nugriauti statinį pateikiamų dokumentų atmintinė

Prašymų formos: 

Prašymas išduoti leidimą

Statinių naudojimo priežiūra:

Patalpų ir pastatų paskirties keitimas ir naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimas neatliekant statybos darbų arba atliekant paprastąjį remontą, kai nereikalingas rašytinis pritarimas

Kita informacija, susijusi su statybą leidžiančių dokumentų išdavimu:

Prašymai išduoti statybą leidžiančius dokumentus pildomi ir statybą leidžiantys dokumentai išduodami tik vieno asmens vardu

Namo statyba – nuo ko pradėti 

Informacija dėl parkavimo vietų projektuojant vieno ar dviejų butų gyvenamuosius namus

Informuojame, kad nuo 2018-02-08 įsigalioja aplinkos ministro 2018 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. D1-87 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. D1-338 "Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 "Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai" patvirtinimo" pakeitimo", kuriuo numatoma, kad "Projektuojant, statant naują statinį, rekonstruojant statinį ar keičiant statinio paskirtį, Namui skirtas žemės sklypas nrgali būti mažesnis kaip 400 m2, o vienbučio blokuoto užstatymo tipo kiekvienam Namui skirtas sklypas (ar jo dalis) - ne mažesnis  kaip 200 m2."

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos išaiškinimas dėl pastatų energinio naudingumo reikalavimų taikymo

Informacija dėl statinių projektų viešinimo

Informacija atnaujinta 2020-09-10 10:38