Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Bendruomenės


BENDRUOMENĖ "PALANGOS SANTARVĖ"

“Palangos santarvė”, teisinė forma: asociacija; kodas: 302752809

Bendruomenės „Palangos santarvės“ veiklos tikslai ir uždaviniai:
• burti Palangoje gyvenančius, dirbančius ar kitaip su Palanga susijusius asmenis Palangos miesto bendruomenės problemoms spręsti;
• skatinti Palangos miesto bendruomenės narių pilietinį aktyvumą, stiprinti jų organizuotumą ir sugebėjimą atstovauti bendruomenės interesus;
• atstovauti ir ginti visuomeninėse bei valdžios institucijose Palangos miesto bendruomenės interesus, konstruktyviai bendradarbiauti su Palangos m. taryba, savivaldybės administracija, žiniasklaida bei miesto įmonėmis ir įstaigomis, sprendžiant Palangos miesto problemas;
• teikti įvairiapusę informaciją ir pagalbą Palangos miesto gyventojams;
• plėtoti ir palaikyti ryšius su analogiškomis struktūromis Lietuvoje ir užsienyje;
• bendrauti su mokymo, mokslo, kultūros įstaigomis bei vietos specialistais, šviesuoliais rengiant ir įgyvendinant Palangos miesto bendruomenei aktualius projektus;
• rūpintis Palangos miesto ir jam priklausančių vietovių kultūrinio, gamtinio paveldo išsaugojimu;
• dalyvauti kuriant Palangos miesto vystymosi viziją bei įvairiai veiklai palankią infrastruktūrą, įsiliejančią į regiono plėtros planą – programą. Teikti siūlymus Palangos m. seniūnaičiams ir Šventosios seniūnijai, Savivaldybei bei Vyriausybės atstovui mūsų regione.

Bendruomenės  ”Palangos santarvė” taryba:

Pirmininkė:      Daina Eimanavičienė,  8 687 93163; el.p. e.dainele@gmail.com
Pavaduotojas: Algirdas Rasimas;
Sekretorė:        Daina Makauskienė;
Revizorė:        Žaneta Blochina;
Tarybos nariai:             Regina Strumskienė, Zuzana Lubienė, Erikas Cchovrebovas, Gražina Vaičiulienė, Laima Sutkutė, Vidmantas Mitkus, Danutė Šakinienė.
Garbės nariai: Albina Rakauskienė, Vitalius Litvaitis, Zigmas Vaičiūnas.

Bendruomenės tarybos posėdžiai rengiami kiekvieno mėnesio pirmą ketvirtadienį  16 val., adresu Gintaro g. 33 A, salėje.
https://www.facebook.com/palangossantarve 


ŠVENTOSIOS BENDRUOMENĖ

el. paštas: sventosiosbendruomene@gmail.com
tel. (8 687) 98776, 
FB "Šventosios seniūnijos bendruomenė"
Internetinė svetainė: 
https://sventosios.lt.

Šventosios seniūnijos bendruomenės taryba

Pirmininkas: Domininkas Jurevičius tel. (8 687) 98776, domininkas@takas.lt
Pavaduotoja: Oksana Sripnikienė tel. (8 687) 51828, oksana.skr@gmail.com

Nariai:

    

Mikas Balčius

tel. (8 600) 43928, dalijamikas@gmail.com
Audronė Bukauskienė tel. (8 611) 00453, avutes@gmail.com
Rimas Pocius tel. (8 670) 71490, mintas0202@gmail.com
Vida Brigmanienė tel. (8 670) 87135, vidabrigmaniene@gmail.com
Kęstutis Oginskas tel. (8 616) 19736, k.oginskas@yahoo.com

FB: https://www.facebook.com/sventosiosbendruomene/timeline

Internetinė svetainė: http://sventosiosbendruomene.lt/
 


 

Informacija atnaujinta 2019-10-15 09:26
lt
en ru