Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Finansinių ataskaitų rinkiniai0

2024 m. 

Palangos miesto savivaldybės 2024-03-30 metų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Palangos miesto savivaldybės iždo 2024 metų pirmojo ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys.

Palangos miesto savivaldybės administracijos 2024  m. pirmojo ketvirčio FAR: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas.

2023 m.

Palangos miesto savivaldybės 2023-12-31 metų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Palangos miesto savivaldybės 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinys.

Palangos miesto savivaldybės iždo 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinys.

Palangos miesto savivaldybės iždo 2023 metų trijų ketvirčių finansinių ataskaitų rinkinys.

Palangos miesto savivaldybės iždo 2023 metų pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys.

Palangos miesto savivaldybės iždo 2023 metų pirmojo ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys.

Palangos miesto savivaldybės administracijos 2023  m. finansinių ataskaitų rinkinys

Palangos miesto savivaldybės administracijos 2023  m. trečio ketvirčio FAR: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas.

Palangos miesto savivaldybės administracijos 2023  m. pusmečio FAR: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas.

Palangos miesto savivaldybės administracijos 2023  m. pirmojo ketvirčio FAR: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas.

2022 m. 

Palangos miesto savivaldybės 2022-12-31 metų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Palangos miesto savivaldybės 2022 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo vertinimas. Audito ataskaita. Išvada.

Palangos miesto savivaldybės 2022 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys.

Palangos miesto savivaldybės iždo 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinys

Palangos miesto savivaldybės iždo 2022 metų trečiojo ketvirčio FAR: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas.

Palangos miesto savivaldybės iždo 2022 metų pusmečio FAR: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas.

Palangos miesto savivaldybės iždo 2022 metų pirmojo ketvirčio FAR: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas.

Palangos miesto savivaldybės administracijos 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys

 

2021 m.

 Palangos miesto savivaldybės iždo 2021 metų FAR: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, pinigų srautų ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas su priedais.

Palangos miesto savivaldybės iždo 2021 m. trečiojo ketvirčio FAR: finansinės būklės ataskaita,veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas.

Palangos miesto savivaldybės iždo 2021 metų antro ketvirčio FAR: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas.

Palangos miesto savivaldybės iždo 2021 metų pirmo ketvirčio FAR: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas.

2020 m.

Palangos miesto savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys:  finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, pinigų srautų ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas su priedais. 

Palangos miesto savivaldybės iždo 2020 metų FAR: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, pinigų srautų ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas su priedais. 

Palangos miesto savivaldybės iždo 2020 metų 9 mėnesių FAR: finansinės būklės ataskaita; veiklos rezultatų ataskaita; aiškinamasis raštas.

Palangos miesto savivaldybės administracijos 2020 metų 9 mėnesių FAR: finansinės būklės ataskaita; veiklos rezultatų ataskaita; aiškinamasis raštas.

Palangos miesto savivaldybės iždo 2020 metų pirmo pusmečio FAR: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas.

Palangos miesto savivaldybės administracijos 2020 metų pirmo pusmečio FAR: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas.

Palangos miesto savivaldybės iždo 2020 metų pirmo ketvirčio FAR: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas.

Palangos miesto savivaldybės administracijos 2020 metų pirmo ketvirčio FAR: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas.

2019 m.

Palangos miesto savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, pinigų srautų ataskaita, grynojo turto pokyčio ataskaita, aiškinamasis raštas.

Patikslintas Palangos miesto savivaldybės kontroliuojamų ir valdomų viešojo sektoriaus subjektų sąrašas.

Palangos miesto savivaldybės 2019 metais kontroliuojamų ir valdomų viešojo sektoriaus subjektų sąrašas.

Palangos miesto savivaldybės iždo 2019 metų FAR: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, pinigų srautų ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas.

Palangos miesto savivaldybės administracijos 2019 metų FAR: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, pinigų srautų ataskaita, grynojo turto pokyčio ataskaita, aiškinamasis raštas.

Palangos miesto savivaldybės iždo 2019 m. 9 mėnesių FAR: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas.

Palangos miesto savivaldybės administracijos 2019 m. 9 mėnesių FAR: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas.

Palangos miesto savivaldybės iždo 2019 m. pirmo pusmečio FAR: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas.

Palangos miesto savivaldybės administracijos 2019 m. pirmo pusmečio FAR: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas.

Palangos miesto savivaldybės iždo 2019 m. pirmo ketvirčio FAR: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas.

Palangos miesto savivaldybės administracijos 2019 m. pirmo ketvirčio FAR: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas20 VSAFAS 4 priedas.

Informacija atnaujinta 2024-05-13 10:51