Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2021 m.

2021 metų  I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys: Forma Nr. 1-sav. pajamos; Forma Nr. 1-sav. išlaidos; Forma Nr. 2-sav.; Mokėtinų sumų ataskaita; Skolinių įsipareigojimų ataskaita.

2020 m.

Palangos miesto savivaldybės 2020 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys: formos Nr. 1-sav., pajamos; Nr. 1-sav. išlaidos; Nr. 2-sav.; mokėtinų sumų ataskaita; skolinių įsipareigojimų ataskaita; aiškinamasis raštas.

Palangos miesto savivaldybės 2020 metų 9 mėnesių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys: 1-sav pajamos; 1-sav išlaidos; ataskaita 2-sav; mokėtinų sumų ataskaita; skolinių įsipareigojimų ataskaita.

Palangos miesto savivaldybės 2020 metų I pusmečio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys: 1-sav pajamos; 1-sav išlaidos; Nr. 2-sav; mokėtinų sumų ataskaita, skolinių įsipareigojimų ataskaita.

Palangos miesto savivaldybės 2020 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys: formos Nr. 1-sav pajamos; 1-sav išlaidos; Nr. 2-sav.

2019 m.

Palangos miesto savivaldybės 2019 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys: formos Nr. 1-sav. pajamos; 1-sav. išlaidos; Nr. 2-sav.; Nr. 3-sav.; Nr. 4; aiškinamasis raštas.

Palangos miesto savivaldybės 2019 m. 9 mėnesių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys: formos Nr. 1-sav. pajamos; 1-sav. išlaidos; Nr. 2-sav.; Nr. 3-sav.; Nr. 4.

Palangos miesto savivaldybės 2019 m. pusmečio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys: formos Nr. 1-sav. pajamos1-sav. išlaidosNr. 2-sav.Nr. 3-sav.Nr. 4.
Palangos miesto savivaldybės 2019 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys: formos Nr. 1-sav. pajamos1-sav. išlaidos; Nr. 2-sav.Nr. 3-sav.Nr. 4.

2018 m.

Palangos miesto savivaldybės 2018 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys: formos Nr. 1-sav. pajamos1-sav. išlaidosNr. 2-sav.; Nr. 3-sav.; Nr. 4.
Palangos miesto savivaldybės 2018 m. 9 mėnesių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys:formos Nr. 1-sav. pajamos1-sav. išlaidosNr. 2-sav.; Nr. 3-sav.; Nr. 4.

Palangos miesto savivaldybės 2018 metų I pusmečio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys: formos Nr. 1-sav. pajamos1-sav. išlaidosNr. 2-sav.; Nr. 3-sav.; Nr. 4
Palangos miesto savivaldybės 2018 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys: formos Nr. 1-sav. pajamos1-sav. išlaidosNr. 2-sav.; Nr. 3-sav.; Nr. 4.

2017 m.

Palangos miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys: formos Nr. 1-sav. pajamos1-sav. išlaidos; Nr. 2-sav.; Nr. 3-sav.; Nr. 4skolinių įsipareigojimų ataskaita; specialiųjų tikslinių dotacijų ataskaita.
Palangos miesto savivaldybės 2017 metų 9 mėnesių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys: formos Nr. 1-sav. pajamos1-sav. išlaidosNr. 2-sav.; Nr. 3-sav.; Nr. 4.
Palangos miesto savivaldybės 2017 metų I pusmečio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys: formos Nr. 1-sav pajamos1-sav išlaidos; Nr. 2-sav.; Nr. 3-sav.; Nr. 4.
Palangos miesto savivaldybės 2017 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys: formos Nr. 1-sav pajamos.; 1-sav išlaidos; Nr. 2-sav.; Nr. 3-sav.; Nr. 4.

Informacija atnaujinta 2021-05-12 16:36
lt
en ru