Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame, kad yra skelbiamas Patrimpo g. 9 Palangoje statybos projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

2021-09-07

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė”“ visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas „Vieno buto gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio pastato su stogine sklype, adresu Patrimpo g. 9, Palangoje, statybos projektas statybos projektinių pasiūlymų  visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Palanga, Patrimpo g. 9

Sklypo kad. Nr. 2501/0016:33

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Gyvenamosios teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamoji (vieno buto) pastatai ir pagalbinio ūkio paskirties pastatai               

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Architektė Lina Jurevičiūtė Šernauskienė, el.p.: lina.sernauskiene@gmail.com

Tel. Nr. +37069824833

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

E.R., A.S.R

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Vytauto g. 75-22 Palanga, +370 69824833, iš anksto susitarus.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus galima teikti iki 2021-09-22 paštu adresu Vytauto g. 75-22 Palanga arba elektroniniu paštu lina.sernauskiene@gmail.com

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešo susirinkimo laikas: 2021-09-23; 15:00 val., Savivaldybės administracijos patalpose, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga,

Karantino metu viešas susirinkimas vyks nuotoliniu vaizdo transliacijos būdu 2021-09-23 nuo 15.00 val. iki 16.00 val. prisijungiant prie šios nuorodos:https://join.skype.com/Nnxh7EE1yVz1

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2021-09-07 16:46
lt
en ru