Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame, kad yra skelbiamas parengtų Poilsio paskirties pastato su gyvenamosiomis patalpomis, Vytauto g. 53, Palangoje, statybos projekto projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

2021-01-20

 

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas parengtų Poilsio paskirties pastato su gyvenamosiomis patalpomis, Vytauto g. 53, Palangoje, statybos projekto projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Numatomo projektuoti statinio statybvietės adresas: Palangos m. sav., Palangos m., Vytauto g. 53, kadastrinis Nr.: 2501/0027:193; sklypo plotas 0,2821 ha.

Žemės sklypo esama ir numatoma naudojimo paskirtis ir būdas: kita, komercinės paskirties objektų teritorijos/rekreacinės teritorijos.

Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: negyvenamieji (poilsio paskirties pastatai – pastatai skirti poilsiui 7.13.), pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.

Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Baltijos regiono projektai“, Malūno g. 1F, Palanga. Direktorius Tomas Knieža,

tel. 8-620-87911, el.paštas: info@baltijosprojektai.lt

Statytojas: fizinis asmuo S. N. (fizinis asmuo).

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti UAB „Baltijos regiono projektai“ patalpose, Malūno g. 1F, Palangoje, darbo laiku 9.00 - 17.00 val. iki 2021-02-02. Tel.: 8-620-87911, el. paštas info@baltijosprojektai.lt.

Viešas susirinkimas įvyks 2021-02-02, Palangos  miesto savivaldybės patalpose, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga.

Norintys dalyvauti siųskite pranešimą nurodytu el. paštu, tuo pačiu bus vykdoma dalyvių registracija.

Karantino metu, viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu šioje nuorodoje:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTRjY2FlODItNTkwNi00NTBjLThkNGEtNTI5MTExZjI0N2Ux%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f425cbfa-13f9-474f-b147-0874bb937190%22%2c%22Oid%22%3a%22b2c6b88e-5393-4ef2-8f56-e0f015c21d22%22%7d

Projektiniai pasiūlymai.

Vizualizacija.

Vizualizacija.

Informacija atnaujinta 2021-01-29 12:00