Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie „Vieno buto gyvenamojo namo rekonstravimo, pagalbinio ūkio paskirties pastato griovimo, Žemaičių g. 16, Palangoje, projekto“ projektinius pasiūlymus.

Informuojame apie „Vieno buto gyvenamojo namo rekonstravimo, pagalbinio ūkio paskirties pastato...
2020-02-24

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 “STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ” visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas parengtų „Vieno buto gyvenamojo namo rekonstravimo, pagalbinio ūkio paskirties pastato griovimo, Žemaičių g. 16, Palangoje, projekto“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Numatomo projektuoti statinio statybvietės adresas: Palangos m. sav., Palangos m., Žemaičių g. 16, kadastrinis Nr:2501/0032:241; sklypo plotas 0,0613 ha.

Projekto pavadinimas: Vieno buto gyvenamojo namo rekonstravimo, pagalbinio ūkio pastato griovimo, Žemaičių g. 16, Palangoje, statybos projektas

Žemės sklypo esama ir numatoma naudojimo paskirtis ir būdas: kita, Gyvenamosios teritorijos.

Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1) ir pagalbinio ūkio paskirties pastatas (7.17) pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.

Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Vakarų regiono projektai“, Vytauto g. 120-7, Palanga. Projekto vadovas Rimvydas Grikšas, tel. 8-698-83701, el.paštas: info@vrprojektai.lt

Statytojas: fiziniai asmenys L. B., J. M.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB “Vakarų regiono projektai” patalpose, Vytauto g. 120-7, Palangoje, darbo laiku 9.00 - 17.00 val. iki 2020-03-10. Tel.: 8-698-83701, el.paštas info@vrprojektai.lt. Viešas susirinkimas įvyks 2020-03-10, 17.00 val. UAB „Vakarų regiono projektai“ patalpose, Vytauto g. 120-7, Palanga.

Projektiniai pasiūlymai

Informacija atnaujinta 2020-02-24 10:11