Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus projektinius pasiūlymus „Viešbučių paskirties pastato ir pirties pastato su gyvenamosiomis patalpomis Vokiečių g. 3a, Palanga, statybos projektas“.

2021-05-04

Informuojame apie parengtus projektinius pasiūlymus „Viešbučių paskirties pastato ir pirties pastato su gyvenamosiomis patalpomis Vokiečių g. 3a, Palanga, statybos projektas“.

Statinių paskirtis – paslaugų ir viešbučių.

Statinio kategorijos – neypatingosios kategorijos statiniai.

Statytojas – fizinis asmuo B. J.

Statybos adresas - Palanga, Vokiečių g. 3A, sklypo kadastrinis Nr. 2501/0042:173.

Projektinius pasiūlymus parengė – UAB „Archicechas“ Ašmenos g. 4-9, Vilnius. Projekto vadovas Andrius Skiezgelas, kvalifikacijos atestatas A 1455 el. paštas skiezgelas@gmail.com tel. Nr. 868626392. Projektinių pasiūlymų rengėjo įgaliotas asmuo Rolandas Rakevičius el. paštas rolandas@a1259.lt tel.Nr.868626392.

Supažindinimo su projektiniais pasiūlymais galima iki 2021-05-20 Turgaus a. 27 Klaipėda darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00, tel. Nr. 868626392.

Visuomenė pasiūlymus dėl projektuojamų statinių projektinių pasiūlymu gali teikti UAB Archicechas, Ašmenos g. 4-9, Vilnius arba el. paštas skiezgelas@gmail.com iki 2021-05-20 ir viešojo susirinkimo metu.

Viešas susirinkimas vyks Vytauto g. 112, Palanga (Palangos miesto savivaldybės administracijos patalpose) 2021-05-20 16.00 val.  

Esant karantinui viešas susirinkimas vyks 2021-05-20 16.00 val., elektroninėje erdvėje, tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos būdu.

Nuoroda

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmQwOWE5YjAtZGYxZS00MjZjLTllMjgtOTI5NjNjNzllNjM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223daa41b1-3270-4708-b4e6-4d782b565996%22%2c%22Oid%22%3a%2204240532-e4ab-4139-912d-3676bfe7afc8%22%7d

Projektiniai pasiūlymai.

Vizualizacija.

Informacija atnaujinta 2021-05-04 14:07
lt
en ru