Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus projektinius pasiūlymus „Prekybos patalpos Virbališkės tak. 3K-3, Palangoje, skaidymo į atskirus turtinius vienetus ir paskirties keitimo, neatliekant jokių statybos darbų, projektas“.

2021-10-15

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ visuomenės informavimą apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus nuostatas, yra skelbiamas parengto „Prekybos patalpos Virbališkės tak. 3K-3, Palangoje, skaidymo į atskirus turtinius vienetus ir paskirties keitimo, neatliekant jokių statybos darbų, projektas projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Projekto pavadinimas - Prekybos patalpos Virbališkės tak. 3K-3, Palangoje, skaidymo į atskirus turtinius vienetus ir paskirties keitimo, neatliekant jokių statybos darbų, projektas.

Vieta (adresas) - Palangos m. sav., Palangos m., Virbališkės takas 3K-3, sklypo kadastro Nr. 2501/0028:76; žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis - kita, naudojimo būdas - komercinės paskirties objektų teritorijos.

Statytojas - fizinis asmuo - A.J.

Užsakovas -  fizinis asmuo - A.J.

Statybos rūšis - nėra (neatliekami jokie statybos / remonto darbai).

Statinio paskirtis - prekybos paskirties pastatas (STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ p. 7.3.).

Statinio kategorija - neypatingasis statinys.

Patalpos paskirtis - esama: patalpos, kurios unikalus Nr. 4400-3059-7527:4005, pagrindinė naudojimo paskirtis - prekybos;

būsima: dviejų atskirtų patalpų - prekybos, kitų dviejų atskirtų patalpų - poilsio

Projektinių pasiūlymus rengėjas - UAB „Archidomus“; adresas: Neužmirštuolių g. 1 - 9, LT-04124 Vilnius; telefonas +370 698 87423, el. paštas: archidomus.lt@gmail.com

Projekto vadovas - Vaidas Mikalauskas; telefonas +370 698 87423, el. paštas: archidomus.lt@gmail.com

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais, pareikšti pastabas ar pasiūlymus galima nuo 2021 m. spalio 20 d. iki 2021 m. lapkričio 4 d. darbo dienomis nuo 8.oo val. iki 12.oo val. ir nuo 12.45 val. iki 17.oo val. Palanga, Virbališkės tak. 3K-3. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais taip pat galima Palangos miesto savivaldybės interneto svetainėje www.palanga.lt / skelbimai.

Pasiūlymus galima teikti raštu projekto vadovui Vaidui Mikalauskui, adresu Neužmirštuolių g. 1 - 9, LT-04124 Vilnius, iki 2021 m. lapkričio 4 d.

Viešasis susirinkimas numatomas 2021 m. lapkričio 5 d. 15 val. Palangos miesto savivaldybės administracijos patalpose Vytauto g. 112, Palangoje (IV aukšte) bendrai visų trijų projektų - Virbališkės tak. 3K-3, Virbališkės tak. 3K-4 ir Virbališkės tak. 3K-6.

Jei, vadovaujantis LR vyriausybės sprendimais, kontaktiniai susirinkimai būtų uždrausti, viešas susirinkimas bus vykdomas nuotoliniu būdu, prisijungiant nuorodoje -

https://us05web.zoom.us/j/81011253562?pwd=QmFDRHlZYjROdXc3eXk2QkZ0eGZQZz09

Projektiniai pasiūlymai.

Vizualizacija.

Informacija atnaujinta 2021-10-15 13:51
lt
en ru