Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus projektinius pasiūlymus „Pastato-valgyklos projekto korektūra „A“ laida keitimo į gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) Mokyklos g. 28, Palangoje projektas“.

2021-04-16

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ visuomenės informavimą apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus nuostatas, yra skelbiami projektiniai pasiūlymai projekto  „Pastato-valgyklos projekto korektūra „A“ laida keitimo į gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) Mokyklos g. 28, Palangoje projektas“.

Statinio statybvietės adresas: Palanga, Mokyklos g. 28.

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai).

Statytojas: UAB „JMM Valdymas“.

Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „MŽ projektai“, Vilnius, Konstitucijos pr. 4a, el. paštas: info@mzprojektai.lt, Tel. Nr. 861454160. Projekto vadovas Mindaugas Žvinys, info.mzprojektai@gmail.com+37061454160.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais galima Konstitucijos pr. 4A, Vilnius, tel. Nr. +37061454160, Pirmadieniais – Ketvirtadieniais 10 – 12 val., 13-16 val. Iki 2021 05 03, iš anksto susitarus nurodytu telefonu.

Viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų iki 2021 05 03, el. paštu info.mzprojektai@gmail.com , +37061454160.

Viešasis susirinkimas vyks 2021-05-03 15.00 val. Palangos miesto savivaldybės administracijos patalpose Vytauto g. 112, Palanga.

Jeigu karantinas bus pratęstas, viešinimas vyks nuotoline transliacija. 2021-05-03 15:00 val.

Nuoroda į transliaciją:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0b9545a84351412dbf87795df057913b%40thread.tacv2/1615911949444?context=%7b%22Tid%22%3a%22faa6de3a-e2f8-436b-bfbd-135fa795e5a2%22%2c%22Oid%22%3a%22e592642d-b67e-4fc5-8d05-902b4dd2fe81%22%7d

Projektiniai pasiūlymai.

Vizualizacija.

Informacija atnaujinta 2021-04-16 09:20
lt
en ru