Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „J. Janonio gatvės rekonstravimo Palangoje techninio darbo projekto“ projektinius pasiūlymus.

2023-04-20

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ visuomenės informavimą apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus nuostatas, yra skelbiamas parengtų „J. Janonio gatvės rekonstravimo Palangoje techninio darbo projekto“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

  1. Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypų kadastrinis numeris: J. Janonio gatvė, Palanga, Palangos m. sav. Valstybinė žemė, kurioje žemės sklypai nesuformuoti.
  2. Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Naudojimo būdas: Nėra
  3. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis: Susisiekimo komunikacijos (gatvės); Inžineriniai tinklai (nuotekų šalinimo)
  4. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens)  įgalioto atstovo, galinčio  informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; Projektuotojas: UAB „Transporto infrastruktūros projektai“, Savanorių pr. 187-314, Kaunas, LT-50177Projekto vadovas: Nerijus Jakulis (kvalifikacijos atestatas Nr. 23509)Kontaktinis asmuo, įgaliotas atstovauti Statytojui: Sandra Volosenko, tel. Nr. +370 643 49378, el. paštas: sandra@tiprojektai.lt
  5. Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): Palangos miesto savivaldybė, į. k. 111101343, Vytauto g. 112, Palanga Kontaktinis asmuo, įgaliotas atstovauti Statytojui: Sandra Volosenko, tel. Nr. +370 643 49378, el. paštas: sandra@tiprojektai.lt
  6. Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti Palangos miesto savivaldybės tinklalapyje: www.palanga.lt

Supažindinimo su projektiniais pasiūlymais vieta ir laikas: Savanorių pr. 187, III a., Kaunas, nuo 8.00 val. iki 16.00 val. darbo dienomis. Galimas nuotolinis supažindinimas iš anksto susitarus. Kontaktinis tel. Nr. +370 643 49378, sandra@tiprojektai.lt

Nuoroda: https://drive.google.com/drive/folders/12yJ9h8u-Sy8GL_1dVtSFR60LTraiOehO?usp=share_link

Rekomenduojame, jei yra galimybė, susipažinimą atlikti nuolatiniu būdu, kreipiantis elektroninėmis ryšio priemonėmis.

  1. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Pasiūlymų teikimo terminas iki 2023 m. gegužės mėn. 10 d. 16:00 val. elektroniniu paštu info@tiprojektai.lt,  tel. Nr. +370 643 49378, Savanorių pr. 187 III a., LT-50177, Kaunas ir viešo susirinkimo metu.
  2. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: Viešasis susirinkimas įvyks 2023 m. gegužės 10 d. 16.00 val. nuotoliniu būdu per TEAMS programą. Transliacijos duomenys bus pasiekiami paspaudus nuorodą: https://msteams.link/UW4T

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2023-04-24 11:11