Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie „J. JANONIO GATVĖS REKONSTRAVIMO PALANGOJE TECHNINIO DARBO PROJEKTO“ parengtus projektinius pasiūlymus.

Informuojame apie „J. JANONIO GATVĖS REKONSTRAVIMO PALANGOJE TECHNINIO DARBO PROJEKTO“ parengtus...
2020-02-11

Vadovaudamiesi statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 60 punkto ir 13 priedo nuostatomis, informuojame apie „J. JANONIO GATVĖS REKONSTRAVIMO PALANGOJE TECHNINIS DARBO PROJEKTAS“ parengtus projektinius pasiūlymus.

STATYTOJAS: Palangos miesto savivaldybės administracija.

PROJEKTO PAVADINIMAS: J. Janonio gatvės rekonstravimo Palangoje techninis darbo projektas.

STATYBOS OBJEKTO, DARBŲ VYKDYMO VIETA: J. Janonio gatvė, Palangos m. sav.

STATINIO NAUDOJIMO PASKIRTIS: Susisiekimo komunikacijos. Gatvės.

STATYBOS RŪŠIS: Rekonstravimas.

PROJEKTUOTOJAS: UAB „Transporto infrastruktūros projektai“. Projekto vadovas – Nerijus Jakulis. Kontaktinis tel. Nr. +370 670 45006. El. paštas informacijai: sandra@tiprojektai.lt.

SUSIPAŽINIMAS SU PROJEKTINIAIS PASIŪLYMAIS: Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Palangos miesto savivaldybės administracijos internetiniame puslapyje. Informacija teikiama tel. Nr. +370 670 45006.

PASIŪLYMŲ PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS PATEIKIMAS: Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projektuotojui raštu per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį, iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu. Siųsti adresu: UAB "Transporto infrastruktūros projektai" Savanorių pr. 187-314 Kaunas, LT-50177.

VIEŠASIS SUSIRINKIMAS: Viešasis susirinkimas įvyks 2020-03-03, 17:15 val.; Palangos miesto savivaldybės administracijoje, adresu Vytauto g. 112, Palanga.

Aiškinamasis raštas

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2020-02-11 15:58