Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie „Administracinio pastato su prekybinėmis, smulkaus verslo ir gyvenamosiomis patalpimis (unikalus Nr. 2597-0004-9099), Virbališkės tak. 3, Palangoje, rekonstravimo projektas“ projektinius pasiūlymus.

Informuojame apie „Administracinio pastato su prekybinėmis, smulkaus verslo ir gyvenamosiomis...
2020-04-02

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 “STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ” visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas parengtų „Administracinio pastato su prekybinėmis, smulkaus verslo ir gyvenamosiomis patalpimis (unikalus Nr. 2597-0004-9099), Virbališkės tak. 3, Palangoje, rekonstravimo projektas“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Numatomo projektuoti statinio statybvietės adresas: Palangos m. sav., Palangos m., Virbališkės tak. 3, kadastrinis Nr: 2501/0028:76; sklypo plotas 0,1,6201 ha.

Žemės sklypo esama ir numatoma naudojimo paskirtis ir būdas: kita, Komercinės paskirties objektų  teritorijos.

Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinės paskirties pastatai – pastatai skirti administraciniams tikslams (7.2.) pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“. Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Vakarų regiono projektai“, Vytauto g. 120-7, Palanga. Projekto vadovas Rimvydas Grikšas, tel. 8-698-83701, el.paštas: info@vrprojektai.lt

Statytojas: UAB „Žvejų tinklapis“

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Palangos miesto savivaldybės internetiniame puslapyje www.palanga.lt, UAB “Vakarų regiono projektai” patalpose, Vytauto g. 120-7, Palangoje, arba kreipiantis nuotoliniu būdu el. paštu: regpalanga@gmail.com dėl informacijos pateikimo pareiškėjo nurodytu el. paštu, darbo laiku 9.00 - 17.00 val. iki 2020-04-17. Tel.: 8-698-83701, el.paštas info@vrprojektai.lt.

Viešas susirinkimas įvyks 2020-04-17, 17.00 val. UAB „Vakarų regiono projektai“ patalpose, Vytauto g. 120-7, Palanga. Karantino atveju – nuotoliniu būdu jungiantis per paskyrą:  https://join.skype.com/fXwgGbJXKbav

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2020-04-02 12:21