Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas: TARYBOS POSĖDIS
Data: 2015-01-29
Pirmininkas: Saulius Simė
Numeris: 55
Būsena: Baigtas

Transliacija

Patvirtinti klausimai

Pavadinimas: Dėl pritarimo Palangos kurorto muziejaus vadovo 2014 metų veiklos ataskaitai. Pranešėjai: Pavadinimas: Dėl pritarimo Palangos miesto botaniko parko vadovo 2014 metų ataskaitai. Pranešėjai: Pavadinimas: Dėl Tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-14 pakeitimo. Pranešėjai: Genutė Kavarzienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2013 m. birželio 6 d. sprendimo Nr. T2-167 1 punkto pakeitimo. Pranešėjai: Žaneta Žulkuvienė Pavadinimas: Dėl Palangos ,,Baltijos“ ir Vlado Jurgučio pagrindinių mokyklų direktorių tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo 2015 metams. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Palangos neformaliojo švietimo mokyklų veiklos išorinio vertinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto rinkliavų centro direktoriaus. Pranešėjai: Raimondas Andziulis Pavadinimas: Dėl priemokos Aušrai Toliušienei nustatymo. Pranešėjai: Raimondas Andziulis Pavadinimas: Dėl priemokos Vandai Juodikienei nustatymo. Pranešėjai: Raimondas Andziulis Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės kontrolieriaus, Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojų, Palangos miesto savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjo, vidaus auditoriaus ir Palangos miesto savivaldybės institucijų ar įstaigų valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijų narių tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo. Pranešėjai: Raimondas Andziulis Pavadinimas: Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę mokestinės nepriemokos pripažinimo beviltiška ir pasibaigusia bei jos nurašymo iš mokesčio apskaitos. Pranešėjai: Regina Garadauskienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2015 metų biudžeto projekto svarstymo. Pranešėjai: Akvilė Kilijonienė Pavadinimas: Dėl didžiausio leistino darbuotojų pareigybių skaičiaus Palangos turizmo informacijos centre patvirtinimo. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl žemės mokesčio lengvatos suteikimo. Pranešėjai: Vytautas Stalmokas Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo. Pranešėjai: Petras Kaminskas Pavadinimas: Dėl traktoriaus perdavimo Palangos miesto botanikos parkui. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl gręžinio perdavimo Palangos miesto botanikos parkui. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai naudotis Palangos kurorto muziejui. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl baldų perdavimo panaudos pagrindais Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros centrui. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl turto perdavimo Palangos ,,Baltijos“ pagrindinei mokyklai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl Tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-401 pakeitimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl Tarybos 2009 m. rugpjūčio 13 d. sprendimo Nr. T2-202 pakeitimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl patalpų S. Dariaus ir S. Girėno g. 27A, Palangoje, nuomos konkurso organizavimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl Tarybos 2000 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. 38 2 punkto ir 2002 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. 113 1.4 punkto. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl Tarybos 2013 m. birželio 6 d. sprendimo Nr. T2-173 1 punkto. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl žemės sklypo Jūros g. 41, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl žemės sklypo S. Dariaus ir S. Girėno g. 26, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl žemės sklypo Vanagupės g. 52, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo ir naudojimo būdo pakeitimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0003:60 (prie Kuršių t.), Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo ir naudojimo būdo pakeitimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl teritorijos Kunigiškėse, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo ir naudojimo būdo nustatymo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl pritarimo asociacijos `Klaipėdos regionas“ sutarties projektui. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė
lt
en ru