Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas: TARYBOS POSĖDIS
Data: 2015-03-26
Pirmininkas: Šarūnas Vaitkus
Numeris: 54
Būsena: Baigtas

Transliacija

Patvirtinti klausimai

Pavadinimas: Dėl Palangos sporto centro vadovo 2014 metų veiklos ataskaitos. Pranešėjai: Romaldas Kazlauskas Pavadinimas: Dėl pritarimo VšĮ Palangos turizmo informacijos centro vadovo 2014 metų ataskaitai. Pranešėjai: Egidija Smilingienė Pavadinimas: Dėl VšĮ Palangos turizmo informacijos centro 2014 metų veiklos ataskaitos, finansinės atskaitomybės ir pelno paskirstymo patvirtinimo. Pranešėjai: Egidija Smilingienė Pavadinimas: Dėl VšĮ Palangos pirminės sveikatos priežiūros centro vadovo 2014 metų veiklos ataskaitos. Pranešėjai: Jūratė Mikutienė Pavadinimas: Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų. Pranešėjai: Violeta Staskonienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2014 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjai: Saulius Simė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T2-148 pakeitimo. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl partnerystės projektų tikslingumo. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl priedo prie tarnybinio atlyginimo nustatymo Palangos miesto globos namų direktoriui. Pranešėjai: Genutė Kavarzienė Pavadinimas: Dėl ilgalaikės paskolos 2015 metais paėmimo. Pranešėjai: Regina Garadauskienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos 2014 metų finansų kontrolės būklės ataskaitos. Pranešėjai: Akvilė Kilijonienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto garbės piliečio vardo suteikimo Vitaliui Bernardui Litvaičiui. Pranešėjai: Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2014 metų pajamų ir išlaidų ataskaitos bei turto privatizavimo lėšų 2015 metų pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl Tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-292 pakeitimo. Pranešėjai: Milda Gedvilienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2011 m. liepos 14 d. sprendimo Nr. T2-98 1 punkto pakeitimo. Pranešėjai: Milda Gedvilienė Pavadinimas: Dėl VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centro 2015 metų veiklos užduočių ir vadovo darbo užmokesčio. Pranešėjai: Milda Gedvilienė Pavadinimas: Dėl pritarimo taikos sutarties projektui. Pranešėjai: Vytautas Korsakas Pavadinimas: Dėl Tarybos 2011 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. T2-151 pakeitimo. Pranešėjai: Petras Kaminskas Pavadinimas: Dėl Tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T2-7 5 punkto pripažinimo netekusiu galios. Pranešėjai: Raimondas Andziulis Pavadinimas: Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi Palangos kurorto viešąja infrastruktūra lengvatos nesuteikimo UAB „Tubinas International“. Pranešėjai: Žaneta Žulkuvienė Pavadinimas: Dėl asmenų, kuriems išduodami leidimai dėl išorinės reklamos ant persirengimo kabinų Palangos miesto paplūdimyje įrengimo, atrankos nuostatų patvirtinimo. Pranešėjai: Žaneta Žulkuvienė Pavadinimas: Dėl leidimų važiuoti Palangos miesto savivaldybės vietinės reikšmės keliais didžiagabaritinėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) išdavimo ir mokesčio už naudojimąsi vietinės reikšmės keliais tokiomis transporto priemonėmis mokėjimo, administravimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjai: Žaneta Žulkuvienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-57 pakeitimo. Pranešėjai: Aušra Dangėlaitienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T2-101 pakeitimo. Pranešėjai: Aušra Dangėlaitienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-398 pakeitimo. Pranešėjai: Aušra Dangėlaitienė Pavadinimas: Dėl žemės sklypo Ajerų g. 12, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo ir naudojimo būdo pakeitimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl žemės sklypo Būtingės g. 14B, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl Palangos miesto garbės piliečio vardo suteikimo Daniui Puodžiui. Pranešėjai:
lt
en ru