Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas: TARYBOS POSĖDIS
Data: 2015-02-26
Pirmininkas: Šarūnas Vaitkus
Numeris: 53
Būsena: Baigtas

Transliacija

Patvirtinti klausimai

Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo Pranešėjai: Regina Garadauskienė Pavadinimas: Dėl Palangos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ vadovo 2014 metų veiklos ataskaitos Pranešėjai: Rūta Regina Lukaitienė Pavadinimas: Dėl Palangos lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ vadovo 2014 metų veiklos ataskaitos Pranešėjai: Ilona Milkontė Pavadinimas: Dėl Palangos lopšelio-darželio ,,Nykštukas“ vadovo 2014 metų veiklos ataskaitos Pranešėjai: Biruta Mazrimienė Pavadinimas: Dėl Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ vadovo 2014 metų veiklos ataskaitos Pranešėjai: Dainora Šeižienė Pavadinimas: Dėl Palangos lopšelio-darželio ,,Sigutė“ vadovo 2014 metų veiklos ataskaitos Pranešėjai: Aušra Toliušienė Pavadinimas: Dėl Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ vadovo 2014 metų veiklos ataskaitos Pranešėjai: Rasa Jurgutienė Pavadinimas: Dėl Palangos pradinės mokyklos vadovo 2014 metų veiklos ataskaitos Pranešėjai: Vaida Kaikarienė Pavadinimas: Dėl Palangos ,,Baltijos“ pagrindinės mokyklos vadovo 2014 metų veiklos ataskaitos Pranešėjai: Alvydas Kniukšta Pavadinimas: Dėl Palangos Šventosios pagrindinės mokyklos vadovo 2014 metų veiklos ataskaitos Pranešėjai: Valda Šarkienė Pavadinimas: Dėl Palangos Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos vadovo 2014 metų veiklos ataskaitos Pranešėjai: Laimutė Benetienė Pavadinimas: Dėl Palangos senosios gimnazijos vadovo 2014 metų veiklos ataskaitos Pranešėjai: Algirdas Karačionka Pavadinimas: Dėl Palangos sanatorinės mokyklos vadovo 2014 metų veiklos ataskaitos Pranešėjai: Alvydas Milinis Pavadinimas: Dėl Palangos moksleivių klubo vadovo 2014 metų veiklos ataskaitos Pranešėjai: Vanda Juodikienė Pavadinimas: Dėl Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos vadovo 2014 metų veiklos ataskaitos Pranešėjai: Virginija Marozaitė Pavadinimas: Dėl Palangos švietimo pagalbos tarnybos vadovo 2014 metų veiklos ataskaitos Pranešėjai: Vilma Želvienė Pavadinimas: Dėl pritarimo Palangos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos vadovo 2014 metų veiklos ataskaitai Pranešėjai: Pavadinimas: Dėl pritarimo Palangos miesto rinkliavų centro vadovo 2014 metų veiklos ataskaitai Pranešėjai: Eugenijus Simutis Pavadinimas: Dėl pritarimo Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2014 metų veiklos ataskaitai Pranešėjai: Aušra Kedienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto globos namų vadovo 2014 metų veiklos ataskaitos Pranešėjai: Irena Biriukaitė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus Pranešėjai: Raimondas Andziulis Pavadinimas: Dėl Tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-13 pakeitimo Pranešėjai: Genutė Kavarzienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2013 m. birželio 6 d. sprendimo Nr. T2-152 pakeitimo Pranešėjai: Eugenijus Čilinskas Pavadinimas: Dėl mokslo metų pradžios ir trukmės nustatymo Palangos neformaliojo švietimo mokykloms Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl klasių skaičiaus nustatymo Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms 2015–2016 mokslo metais Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2002 m. spalio 3 d. sprendimo Nr. 156 pripažinimo netekusiu galios Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Palangos švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus tarnybinio atlyginimo koeficiento padidinimo Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Palangos pradinės mokyklos direktoriaus tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl pritarimo susitarimui dėl 2010 m. gruodžio 28 d. bendradarbiavimo sutarties Nr. J3-9/2-PS ,,Dėl visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo“ pakeitimo Pranešėjai: Milda Gedvilienė Pavadinimas: Dėl VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centro 2015 metų darbo užmokesčio, medikamentų ir medicinos priemonių normatyvų nustatymo, įstaigos organizacinės valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo Pranešėjai: Milda Gedvilienė Pavadinimas: Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lamberta“ tiekiamos šilumos kainos dedamųjų nustatymo Pranešėjai: Snieguolė Saltonienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto fondo sąrašų patvirtinimo Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl parduodamų Palangos miesto savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl kompiuterių perdavimo Savivaldybės įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai naudotis Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai naudotis Palangos miesto rinkliavų centrui Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2014 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo Pranešėjai: Reda Kairienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2015 metų priemonių plano patvirtinimo Pranešėjai: Reda Kairienė Pavadinimas: Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties projektui Pranešėjai: Reda Kairienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos pajamų ir išlaidų planavimo, lėšų apskaitos, vykdymo ir kontrolės, ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Reda Kairienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Reda Kairienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2014 metų turto privatizavimo komisijos veiklos ataskaitos tvirtinimo Pranešėjai: Saulius Simė Pavadinimas: Dėl žemės sklypo Žilvičių g. 11, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo ir naudojimo būdo pakeitimo Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl teritorijos tarp žemės sklypų Jūros g. 2A, 4, 4A, 2E, 2, Palangoje, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo Pranešėjai: Vidmantas Danta
lt
en ru