Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas: TARYBOS POSĖDIS
Data: 2014-12-18
Pirmininkas: Šarūnas Vaitkus
Numeris: 51
Būsena: Baigtas

Transliacija

Patvirtinti klausimai

Pavadinimas: Dėl VšĮ Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros centro pavadinimo ir įstatų pakeitimo. Pranešėjai: Alina Skaisgiraite(Uktverytė) Pavadinimas: Dėl patalpų Vytauto g. 92, Palangoje, nuomos konkurso organizavimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl ikimokyklinio ugdymo mokyklų direktorių tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo 2015 metams. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto etninės kultūros plėtros 2015–2018 m. programos patvirtinimo. Pranešėjai: Pavadinimas: Dėl Tarybos 2013 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T2-87 pakeitimo. Pranešėjai: Regina Garadauskienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo. Pranešėjai: Regina Garadauskienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto socialinių paslaugų centro didžiausio leistino darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo. Pranešėjai: Genutė Kavarzienė Pavadinimas: Dėl pritarimo sutarties projektui. Pranešėjai: Vytautas Korsakas Pavadinimas: Dėl žemės mokesčio lengvatos suteikimo. Pranešėjai: Pavadinimas: Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos suteikimo. Pranešėjai: Pavadinimas: Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio sumokėjimo termino atidėjimo. Pranešėjai: Pavadinimas: Dėl Tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T2-101 pakeitimo. Pranešėjai: Aušra Dangėlaitienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T2-134 pakeitimo. Pranešėjai: Žaneta Žulkuvienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo. Pranešėjai: Snieguolė Saltonienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2015 metų viešųjų darbų programos patvirtinimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl Tarybos 2014 m. liepos 3 d. sprendimo Nr. T2-204 pakeitimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl garažo patalpos perdavimo panaudos pagrindais Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros centrui. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl patalpos perdavimo panaudos pagrindais Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl garažo, esančio Ganyklų g. 22B, Palangoje, patalpų perdavimo Palangos kultūros centrui. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl viešame aukcione parduodamo Palangos miesto savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl patalpos perdavimo laikinai neatlygintinai naudotis Šventosios seniūnijos bendruomenei bei buveinės adreso įregistravimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės privatizavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl turto perdavimo Palangos miesto globos namams. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl žemės sklypo Bendrovių g. 10, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo ir naudojimo būdo pakeitimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl žemės sklypo Maironio g. 6, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl žemės sklypo Klaipėdos pl. 2, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl žemės sklypo Bangų g. 31, Palangoje, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl žemės sklypo Tvenkinių g. 34 ir Ajerų g. 30, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo ir naudojimo būdo pakeitimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl žemės sklypo Vaivorykštės g. 60, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo ir naudojimo būdo pakeitimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta
lt
en ru