Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas: TARYBOS POSĖDIS
Data: 2014-11-27
Pirmininkas: Šarūnas Vaitkus
Numeris: 50
Būsena: Baigtas

Transliacija

Patvirtinti klausimai

Pavadinimas: Dėl minimalios ilgalaikio turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo. Pranešėjai: Regina Garadauskienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo. Pranešėjai: Regina Garadauskienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T2-303 pakeitimo. Pranešėjai: Raimondas Andziulis Pavadinimas: Dėl viešosios įstaigos Palangos turizmo informacijos centro direktoriaus. Pranešėjai: Raimondas Andziulis Pavadinimas: Dėl Tarybos 2011 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. T2-151 pakeitimo ir papildymo. Pranešėjai: Petras Kaminskas Pavadinimas: Dėl atleidimo nuo nuomos mokesčio. Pranešėjai: Pavadinimas: Dėl Mokinių priėmimo į Palangos sanatorinę mokyklą tvarkos aprašo tvirtinimo Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T2-229 pakeitimo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl pritarimo Palangos miesto savivaldybės mokyklų 2015–2017 metų ikimokyklinio ugdymo programoms. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus. Pranešėjai: Akvilė Kilijonienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės kovos su korupcija 2015–2017 metų programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo. Pranešėjai: Saulius Simė Pavadinimas: Dėl žemės, valstybinės žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčių lengvatų suteikimo. Pranešėjai: Eugenija Petravičienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano metmenų patvirtinimo. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl dalinio Palangos kurorto muziejaus ekspozicijos techninio projekto parengimo finansavimo. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2011 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T2-19 pakeitimo. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl viešosios įstaigos Palangos turizmo informacijos centro pertvarkymo į biudžetinę įstaigą Palangos turizmo informacijos centrą. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2013 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T2-93 pakeitimo. Pranešėjai: Genutė Kavarzienė Pavadinimas: Dėl mokesčio už ilgalaikę socialinę globą lengvatos. Pranešėjai: Genutė Kavarzienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2007 m. gruodžio 13 d. sprendimo Nr. T2-304 pakeitimo. Pranešėjai: Genutė Kavarzienė Pavadinimas: Dėl finansinio mitybos normatyvo patvirtinimo. Pranešėjai: Genutė Kavarzienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto socialinių paslaugų tarnybos pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo. Pranešėjai: Genutė Kavarzienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-58 1 punkto pakeitimo. Pranešėjai: Aušra Dangėlaitienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T2-321 1 punkto pakeitimo. Pranešėjai: Žaneta Žulkuvienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2011 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. T2-152 papildymo. Pranešėjai: Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų maksimalių administravimo mokesčių tarifų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjai: Snieguolė Saltonienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T2-159 pakeitimo. Pranešėjai: Snieguolė Saltonienė Pavadinimas: Dėl pritarimo projektui `Pagrindinio pėsčiųjų tako prie Palangos tilto remontas“. Pranešėjai: Reda Kairienė Pavadinimas: Dėl pritarimo projektui ,,Pajūrio juostos tvarkymo programos priemonių įgyvendinimas Palangos miesto savivaldybės teritorijoje“. Pranešėjai: Reda Kairienė Pavadinimas: Dėl turto perdavimo Palangos sporto centrui. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl Tarybos 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-255 pakeitimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl ritualinių paslaugų, teikiamų UAB ,,Palangos komunalinis ūkis“, įkainių patvirtinimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl žemės sklypo Užkanavės g. 85, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo ir naudojimo būdo pakeitimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl žemės sklypo Vilimiškės kel. 37A ir žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0041:110, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl žemės sklypo Senojo Turgaus g. 15, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0041:75 (prie Didžiosios g.), Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl žemės sklypo Šiaurės g. 2, Palangoje, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl žemės sklypo Klaipėdos pl. 49, Palangoje, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl žemės sklypo Užkanavės g. 52, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo ir naudojimo būdo pakeitimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0041:161 (prie Kurorto g.), Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0041:50 (prie Kretingos g.), Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo. Pranešėjai: Audrius Katkevičius Pavadinimas: Dėl žemės sklypo Šermukšnių g. 5, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo ir naudojimo būdo pakeitimo. Pranešėjai: Audrius Katkevičius Pavadinimas: Dėl žemės sklypo Šermukšnių g. 11, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo ir naudojimo būdo pakeitimo. Pranešėjai: Audrius Katkevičius Pavadinimas: Dėl žemės sklypo Šermukšnių g. 28A, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjai: Audrius Katkevičius Pavadinimas: Dėl sutikimo priimti dovanojamą žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0041:75 (prie Didžiosios g.), Palangoje, dalį. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl UAB ,,Palangos komunalinis ūkis“ teikiamų autobusų stoties atlygintinų paslaugų tarifų patvirtinimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas
lt
en ru